Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tipine Göre Personel Dağılımı

BölümSözleşmeli PersonelŞirket Personeliİşkur PersoneliTaşeron PersonelTemizlik PersoneliToplam
Acil Hasta Kayıt040004
Acil Hematoloji Laboratuvarı000000
Acil Pediatri Servisi100001
Acil Poliklinik000000
Acil Röntgen300003
Acil Servis Kliniği710008
Acil Tomografi200002
Adli Tıp000000
Ağrı Polikliniği000000
Aile Hekimliği Poliklinik000000
Aile Planlaması Poliklinik000000
Akupunktur Polikliniği000000
Alerji ve Rinit Polikliniği000000
Algoloji Polikliniği010001
Algoloji Servisi000000
Ameliyathane Birimi900009
Anatomi000000
Anestezi Polikliniği000000
Anesteziyoloji Servisi100001
Anjiyo100001
Anjiyo Servis200002
Arşiv Bölümü000000
Astım Koah Polikliniği (Erişkin Hastalar İçin)000000
Ayak Hastalıkları ve El Mikro Cerrahisi (Ortopedi)000000
Ayniyat Birimi000000
Bacak Damar Hastalıkları Polikliniği000000
Bel ve Sırt Hastalıkları Polikliniği (Ortopedi)000000
Beslenme Destek Kurulu000000
Beslenme Diyet Poliklinik000000
Beyin Cerrahi Servisi000000
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım000000
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği000000
Bilgi İşlem Birimi200002
Bilgisayarlı Tomografi000000
Biyokimya Laboratuvarı000000
Biyomedikal000000
Cerrahi Servisi100001
Cerrahi Yoğun Bakım200002
Cinsel Terapi ve Aile Terapileri Polikliniği000000
Compounder000000
Çalışan Sağlığı Polikliniği000000
Çamaşırhane Birimi000000
Çocuk Acil Hasta Kayıt020002
Çocuk Acil Polikliniği000000
Çocuk Cerrahisi Polikliniği000000
Çocuk Cerrahisi Servisi000000
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi000000
Çocuk Kardiyolojisi000000
Çocuk Nefroloji Polikliniği000000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği010001
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi200002
Çocuk Ürolojisi Polikliniği000000
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları010001
Çocuk Yoğun Bakım400004
Dahiliye Servis500005
Dahili Yoğun Bakım500005
Deneysel Araştırmalar000000
Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği000000
Dermatoloji Servisi000000
Direkt Grafi000000
Diş Poliklinik000000
Diyabetik Ayak Polikliniği000000
Diyabet Poliklinik000000
Diyaliz000000
Diyet Polikliniği000000
Doğumhane300003
Doğumhane Yenidoğan Servisi100001
Doppler000000
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü050005
Eczane Birimi010001
Efor Birimi000000
EKG Odası000000
El Cerrahisi Polikliniği000000
Eliza Laboratuvarı000000
Embriyoloji ve Histoloji Polikliniği000000
Embriyoloji ve Histoloji Servisi000000
EMG - EEG Birimi000000
Endoskopi Birimi000000
Enfeksiyon Polikliniği000000
Enfeksiyon Servisi300003
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Kliniği000000
Erişkin Acil000000
Erken Tanı Ünitesi Polikliniği000000
Farmakoloji Laboratuvarı000000
Faturalama Birimi020002
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi010001
Fizyoloji000000
Fizyoterapi Ünitesi000000
Fotokopi000000
FTR Poliklinik000000
FTR Romatoloji Polikliniği000000
FTR Servisi100001
Gastroenteroloji Polikliniği000000
Gastro Servisi000000
Gebe Polikliniği000000
Genel Cerrahi - Plastik Cerrahi - Göğüs Cerrahi Servisi000000
Genel Cerrahi Polikliniği000000
Genel Cerrahi Servisi200002
Genel Cerrahi Yoğun Bakım000000
Genel Dahiliye Poliklinik000000
Genel Pediatri000000
Genel Yoğun Bakım000000
Genetik Laboratuvar000000
Girişimsel Radyoloji Polikliniği100001
Glokom Poliklinik000000
Göğüs Cerrahisi Poliklinik000000
Göğüs Cerrahisi Servisi000000
Göğüs Hastalıkları Polikliniği000000
Göğüs Hastalıkları Servisi000000
Göz Hastalıkları Polikliniği010001
Göz Hastalıkları Servisi000000
Günübirlik200002
Halk Sağlığı000000
Hasta Hakları Birimi000000
Hasta Kayıt Birimi020002
Hastane Müdürü000000
Hematoloji Laboratuvarı000000
Hematoloji Poliklinik010001
Hematoloji Servisi000000
Hemodiyaliz Laboratuvarı000000
Hemodiyaliz Ünitesi000000
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü100001
Hepatoloji Polikliniği000000
Hormon Laboratuvarı000000
İç Hastalıkları Polikliniği000000
İdrar Kaçırma Polikliniği000000
İmza Mühür Odası000000
İnfertilite (Kısırlık) Polikliniği000000
Jinekoloji Polikliniği300003
Kadın Hastalıkları Polikliniği010001
Kadın Hastalıkları Servisi000000
Kadın Hastalıkları - Üreme Tüp Bebek Servisi000000
Kalite Birimi020002
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği000000
Kalp Damar Cerrahi Servisi000000
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi000000
Kan Alma000000
Kan Bankası Birimi110002
Kardiyoloji Polikliniği010001
Kardiyoloji Servisi010001
KBB - Göz Servisi300003
KBB Polikliniği000000
KBB Servisi300003
Kemoterapi Birimi000000
Kolorektal Cerrahi Polikliniği000000
Kontakt Lens000000
Kontrastlı Tetkikler000000
Koroner Anjiyografi Servisi000000
Koroner Anjiyo Ünitesi000000
Koroner Yoğun Bakım500005
Kültür Laboratuvarı000000
KVC Servisi400004
KVC Yoğun Bakım400004
Maaş Birimi000000
Magnetik Rezonans000000
Mamografi000000
Medikal Onkoloji Polikliniği000000
Medikal Onkoloji Servisi000000
Meme Polikliniği000000
Menapoz ve İnterfilite Polikliniği000000
Merkez Laboratuvarı000000
Mescid000000
Mikrobiyoloji Laboratuvarı010001
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı000000
Multiple Sklerozis Rehabilitasyon Polikliniği000000
Mutfak000000
Müdahale Birimi000000
Nefelometri Laboratuvarı000000
Nefroloji Polikliniği000000
Nefroloji Servisi000000
Nonvasküler Girişimsel000000
Nöroloji - Beyin Cerrahi Servisi000000
Nöroloji Polikliniği010001
Nöroloji Servisi200002
Nöroonkoloji (Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri) Polikliniği000000
Nükleer Tıp Polikliniği000000
Obezite Polikliniği000000
Obezite ve Diyabet Polikliniği000000
Odyoloji Birimi000000
Omurga ve Omurilik Hastalıkları (Boyun, Sırt ve Bel) Polikliniği000000
Organ Nakli Servisi000000
Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi000000
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği010001
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi300003
Osteoporoz Polikliniği000000
Parazitoloji Laboratuvarı000000
Parazitoloji Polikliniği000000
Patoloji000000
Pediatri Cerrahi Polikliniği000000
Pediatri Endokrin000000
Pediatri Gastro000000
Pediatri Hematoloji000000
Pediatri İntaniye000000
Pediatrik Diyabet Servisi000000
Pediatri Klinik Laboratuvarı000000
Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Çağı Beyin - Omurilik - Sinir Hastalıkları) Polikliniği000000
Pediatri Nefroloji000000
Pediatri Nöroloji000000
Pediatri Onkoloji Hemotoloji Servisi000000
Pediatri Servisi000000
Pediatri Yoğun Bakım Servisi000000
Periton Diyaliz000000
Personel Özlük000000
Personel Sorumlusu000000
Plastik Cerrahi Servisi000000
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği000000
Post-Op Yoğun Bakım400004
Prematüre Yoğun Bakım Servisi000000
Prostat Hastalıkları, Erkek Sağlığı ve Üreme Polikliniği000000
Psikiyatri Servisi210003
Radyasyon Onkoloji Servisi000000
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik000000
Radyoloji Anjiyo000000
Radyoloji-Biyopsi000000
Radyoloji Raportör000000
Radyoloji Servisi100001
Radyoterapi Uygulananlar Polikliniği000000
Randevu000000
Reanimasyon Servisi000000
Reanimasyon Yoğun Bakım600006
Retina Poliklinik000000
Riskli Gebe Polikliniği000000
Romatoloji Kliniği000000
Romatoloji Polikliniği010001
Röntgen200002
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği000000
Rutin Biyokimya Laboratuvarı000000
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi7345008360
Sağlık Kurulu Birimi000000
Santral000000
Satın Alma Birimi000000
Seroloji Laboratuvarı000000
Sigara Bırakma Polikliniği000000
Sterilizasyon Birimi000000
Süt Çocuğu Servisi000000
Şaşılık Polikliniği000000
Teknik İşler ve Atölye010001
Telefon Randevu010001
Tetkik Polikliniği000000
Tıbbi Genetik Polikliniği100001
Tıbbi Onkoloji Kliniği000000
Tıbbi Onkoloji Polikliniği000000
Tıbbi Sarf000000
TİG010001
Tiroid Endokrinoloji Polikliniği010001
Tiroid Endokrinoloji Servisi000000
Tomografi100001
Torasik Onkoloji Polikliniği000000
Tüm İdari Bürolar000000
Ultrasonografi010001
Uvea - Behçet Polikliniği000000
Uyku Bozukluğu Polikliniği010001
Uyku Laboratuvarı000000
Ücretli Poliklinik000000
Üreme Sağlığı Polikliniği000000
Üriner Sistem Taş Hastalıkları Polikliniği000000
Üro Dinami Birimi000000
Üroloji - Dermatoloji - Göğüs Hastalıkları Servisi000000
Üroloji Polikliniği000000
Üroloji Servisi400004
Üronkoloji Polikliniği000000
Varis Polikliniği000000
Vasküler Girişimsel000000
Yazı İşleri Birimi000000
Yenidoğan Birimi100001
Yenidoğan Yoğun Bakım000000
Toplam118385008511