Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tipine Göre Personel Dağılımı

BölümSözleşmeli PersonelŞirket Personeliİşkur PersoneliTaşeron PersonelTemizlik PersoneliToplam
Anatomi (DK)000000
Anatomi (YL)000000
Beden Eğitimi ve Spor (YL)000000
Beslenme ve Diyetetik (YL)000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (DK)000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)000000
Davranış Nörobilimi (DK)000000
Davranış Nörobilimi (YL)000000
İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)000000
Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)000000
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler (YL)000000
Klinik Norofizyoloji (DK)000000
Klinik Nörofizyoloji (YL)000000
Nöroloyi (YL)000000
Perfüzyon (YL)000000
Tıbbi Biyokimya (YL)000000
Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK)000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)000000
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi (YL)000000
Toplam000000