Ziraat Fakültesi Tipine Göre Personel Dağılımı

BölümSözleşmeli PersonelŞirket Personeliİşkur PersoneliTaşeron PersonelTemizlik PersoneliToplam
Bahçe Bitkileri000000
Bitki Koruma000000
Biyosistem Mühendisliği000000
Gıda Mühendisliği000000
Tarım Ekonomisi000000
Tarım Makineleri000000
Tarımsal Biyoteknoloji000000
Tarımsal Yapılar ve Sulama000000
Tarla Bitkileri000000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme000000
Ziraat Mühendisliği000000
Zootekni000000
Toplam000000