Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari Personel Dağılımı

UNVANLAR
U1  : Daire Başkanı U7  : Memur
U2  : Şube Müdürü U8  : Bilgisayar İşletmeni
U3  : Enstitü / Fakülte / Yüksekokul Sekreteri U9 : Tekniker
U4  : Şef U10 : Teknisyen
U5  : Mühendis U11 : Hizmetli
U6  : Mimar U12 : Diğer
U13 : Sürekli İşçi

BölümU1U2U3U4U5U6U7U8U9U10U11U12U13Toplam
Acil Hasta Kayıt00000000000044
Acil Hematoloji Laboratuvarı00000000000000
Acil Pediatri Servisi00000000000000
Acil Poliklinik00000000000000
Acil Röntgen00000000200002
Acil Servis Kliniği00000000000099
Acil Tomografi00000000110002
Adli Tıp00000000000000
Ağrı Polikliniği00000000000000
Aile Hekimliği Poliklinik00000000000000
Aile Planlaması Poliklinik00000000000000
Akupunktur Polikliniği00000000000000
Alerji ve Rinit Polikliniği00000000000000
Algoloji Polikliniği00000000000011
Algoloji Servisi00000000000000
Ameliyathane Birimi0000001022002328
Anatomi00000000000000
Anestezi Polikliniği00000000000000
Anesteziyoloji Servisi00000000010001
Anjiyo00000010110003
Anjiyo Servis00000000000033
Arşiv Bölümü00000000000000
Astım Koah Polikliniği (Erişkin Hastalar İçin)00000000000000
Ayak Hastalıkları ve El Mikro Cerrahisi (Ortopedi)00000000000000
Ayniyat Birimi00000000000000
Bacak Damar Hastalıkları Polikliniği00000000000000
Bel ve Sırt Hastalıkları Polikliniği (Ortopedi)00000000000000
Beslenme Destek Kurulu00000000000000
Beslenme Diyet Poliklinik00000000000000
Beyin Cerrahi Servisi00000000000000
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım00000000000000
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği00000000000000
Bilgi İşlem Birimi00000000100001
Bilgisayarlı Tomografi00000000000000
Biyokimya Laboratuvarı00000000000011
Biyomedikal00000000100001
Cerrahi Servisi00000000000000
Cerrahi Yoğun Bakım00000000000022
Cinsel Terapi ve Aile Terapileri Polikliniği00000000000000
Compounder00000000000000
Çalışan Sağlığı Polikliniği00000000000000
Çamaşırhane Birimi00000000000000
Çocuk Acil Hasta Kayıt00000000000022
Çocuk Acil Polikliniği00000000000011
Çocuk Cerrahisi Polikliniği00000000000000
Çocuk Cerrahisi Servisi00000000000000
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi00000000000011
Çocuk Kardiyolojisi00000000000000
Çocuk Nefroloji Polikliniği00000000000000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği00000000000011
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi00000000000033
Çocuk Ürolojisi Polikliniği00000000000000
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları00000000000011
Çocuk Yoğun Bakım00000000000022
Dahiliye Servis00000000000077
Dahili Yoğun Bakım00000000000044
Deneysel Araştırmalar00000000000000
Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği00000000000000
Dermatoloji Servisi00000000000000
Direkt Grafi00000000000000
Diş Poliklinik00000000000000
Diyabetik Ayak Polikliniği00000000000000
Diyabet Poliklinik00000000000000
Diyaliz00000000000033
Diyet Polikliniği00000000000000
Doğumhane00000000000077
Doğumhane Yenidoğan Servisi00000000000000
Doppler00000000000000
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü00000000000055
Eczane Birimi00000000000044
Efor Birimi00000000000000
EKG Odası00000000000022
El Cerrahisi Polikliniği00000000000000
Eliza Laboratuvarı00000000000000
Embriyoloji ve Histoloji Polikliniği00000000000000
Embriyoloji ve Histoloji Servisi00000000000000
EMG - EEG Birimi00000000000000
Endoskopi Birimi00000000000022
Enfeksiyon Polikliniği00000000000011
Enfeksiyon Servisi00000000000044
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Kliniği00000000000000
Erişkin Acil00000000000000
Erken Tanı Ünitesi Polikliniği00000000000000
Farmakoloji Laboratuvarı00000000000000
Faturalama Birimi00000000000022
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi00000000000011
Fizyoloji00000000000000
Fizyoterapi Ünitesi00000000000000
Fotokopi00000000000000
FTR Poliklinik00000000000000
FTR Romatoloji Polikliniği00000000000000
FTR Servisi00000000100056
Gastroenteroloji Polikliniği00000000000000
Gastro Servisi00000000000000
Gebe Polikliniği00000000000000
Genel Cerrahi - Plastik Cerrahi - Göğüs Cerrahi Servisi00000000000000
Genel Cerrahi Polikliniği00000000000000
Genel Cerrahi Servisi00000000000011
Genel Cerrahi Yoğun Bakım00000000000000
Genel Dahiliye Poliklinik00000000000000
Genel Pediatri00000000000000
Genel Yoğun Bakım00000000000000
Genetik Laboratuvar00000000010001
Girişimsel Radyoloji Polikliniği00000000000000
Glokom Poliklinik00000000000000
Göğüs Cerrahisi Poliklinik00000000000000
Göğüs Cerrahisi Servisi00000000000000
Göğüs Hastalıkları Polikliniği00000000000000
Göğüs Hastalıkları Servisi00000000000000
Göz Hastalıkları Polikliniği00000000000011
Göz Hastalıkları Servisi00000000000011
Günübirlik00000000000000
Halk Sağlığı00000000000000
Hasta Hakları Birimi00000000000000
Hasta Kayıt Birimi00000000000022
Hastane Müdürü00000000000000
Hematoloji Laboratuvarı00000000000011
Hematoloji Poliklinik00000000000011
Hematoloji Servisi00000000000000
Hemodiyaliz Laboratuvarı00000000000000
Hemodiyaliz Ünitesi00000000000000
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü00000000000011
Hepatoloji Polikliniği00000000000000
Hormon Laboratuvarı00000000000000
İç Hastalıkları Polikliniği00000000000000
İdrar Kaçırma Polikliniği00000000000000
İmza Mühür Odası00000000000000
İnfertilite (Kısırlık) Polikliniği00000000000000
Jinekoloji Polikliniği00000000000022
Kadın Hastalıkları Polikliniği00000000000022
Kadın Hastalıkları Servisi00000000000000
Kadın Hastalıkları - Üreme Tüp Bebek Servisi00000000000000
Kalite Birimi00000000100023
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği00000000000000
Kalp Damar Cerrahi Servisi00000000000000
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi00000000000000
Kan Alma00000000000033
Kan Bankası Birimi00000000000066
Kardiyoloji Polikliniği00000000000011
Kardiyoloji Servisi00000000000011
KBB - Göz Servisi00000000000011
KBB Polikliniği00000000000000
KBB Servisi00000000000022
Kemoterapi Birimi00000000000011
Kolorektal Cerrahi Polikliniği00000000000000
Kontakt Lens00000000000000
Kontrastlı Tetkikler00000000000000
Koroner Anjiyografi Servisi00000000000000
Koroner Anjiyo Ünitesi00000000000000
Koroner Yoğun Bakım00000000000044
Kültür Laboratuvarı00000000000000
KVC Servisi00000000000055
KVC Yoğun Bakım00000000000055
Maaş Birimi00000000000000
Magnetik Rezonans00000000000000
Mamografi00000000110002
Medikal Onkoloji Polikliniği00000000000000
Medikal Onkoloji Servisi00000000000000
Meme Polikliniği00000000000000
Menapoz ve İnterfilite Polikliniği00000000000000
Merkez Laboratuvarı00000000000000
Mescid00000000000000
Mikrobiyoloji Laboratuvarı00000000100034
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı00000000000000
Multiple Sklerozis Rehabilitasyon Polikliniği00000000000000
Mutfak00000000000000
Müdahale Birimi00000000000011
Nefelometri Laboratuvarı00000000000000
Nefroloji Polikliniği00000000000000
Nefroloji Servisi00000000000000
Nonvasküler Girişimsel00000000000000
Nöroloji - Beyin Cerrahi Servisi00000000000000
Nöroloji Polikliniği00000000000022
Nöroloji Servisi00000000000022
Nöroonkoloji (Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri) Polikliniği00000000000000
Nükleer Tıp Polikliniği00000000000000
Obezite Polikliniği00000000000000
Obezite ve Diyabet Polikliniği00000000000000
Odyoloji Birimi00000000100001
Omurga ve Omurilik Hastalıkları (Boyun, Sırt ve Bel) Polikliniği00000000000000
Organ Nakli Servisi00000000000000
Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi00000000000000
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği00000000000011
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi00000000000066
Osteoporoz Polikliniği00000000000000
Parazitoloji Laboratuvarı00000000000000
Parazitoloji Polikliniği00000000000000
Patoloji00000000000033
Pediatri Cerrahi Polikliniği00000000000000
Pediatri Endokrin00000000000000
Pediatri Gastro00000000000000
Pediatri Hematoloji00000000000000
Pediatri İntaniye00000000000000
Pediatrik Diyabet Servisi00000000000000
Pediatri Klinik Laboratuvarı00000000000000
Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Çağı Beyin - Omurilik - Sinir Hastalıkları) Polikliniği00000000000000
Pediatri Nefroloji00000000000000
Pediatri Nöroloji00000000000000
Pediatri Onkoloji Hemotoloji Servisi00000000000000
Pediatri Servisi00000000000000
Pediatri Yoğun Bakım Servisi00000000000000
Periton Diyaliz00000000000000
Personel Özlük00000000000000
Personel Sorumlusu00000000000000
Plastik Cerrahi Servisi00000000000000
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği00000000000000
Post-Op Yoğun Bakım00000000000033
Prematüre Yoğun Bakım Servisi00000000000000
Prostat Hastalıkları, Erkek Sağlığı ve Üreme Polikliniği00000000000000
Psikiyatri Servisi00000000000022
Radyasyon Onkoloji Servisi00000000000000
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik00000000000000
Radyoloji Anjiyo00000000100001
Radyoloji-Biyopsi00000000000000
Radyoloji Raportör00000000000000
Radyoloji Servisi00000000000000
Radyoterapi Uygulananlar Polikliniği00000000000000
Randevu00000000000000
Reanimasyon Servisi00000000000000
Reanimasyon Yoğun Bakım00000000100067
Retina Poliklinik00000000000000
Riskli Gebe Polikliniği00000000000000
Romatoloji Kliniği00000000000000
Romatoloji Polikliniği00000000000011
Röntgen00000000120003
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği00000000000000
Rutin Biyokimya Laboratuvarı00000000000000
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi000100154201367381
Sağlık Kurulu Birimi00000001000001
Santral00000000000000
Satın Alma Birimi00000000000000
Seroloji Laboratuvarı00000000000000
Sigara Bırakma Polikliniği00000000000000
Sterilizasyon Birimi00000000000000
Süt Çocuğu Servisi00000000000000
Şaşılık Polikliniği00000000000000
Teknik İşler ve Atölye00000000000011
Telefon Randevu00000000000011
Tetkik Polikliniği00000000000000
Tıbbi Genetik Polikliniği00000000000000
Tıbbi Onkoloji Kliniği00000000000000
Tıbbi Onkoloji Polikliniği00000000000000
Tıbbi Sarf00000000000000
TİG00000000000011
Tiroid Endokrinoloji Polikliniği00000000000022
Tiroid Endokrinoloji Servisi00000000000000
Tomografi00000000100001
Torasik Onkoloji Polikliniği00000000000000
Tüm İdari Bürolar00000000000000
Ultrasonografi00000000000011
Uvea - Behçet Polikliniği00000000000000
Uyku Bozukluğu Polikliniği00000000000011
Uyku Laboratuvarı00000000000000
Ücretli Poliklinik00000000000000
Üreme Sağlığı Polikliniği00000000000000
Üriner Sistem Taş Hastalıkları Polikliniği00000000000000
Üro Dinami Birimi00000000000011
Üroloji - Dermatoloji - Göğüs Hastalıkları Servisi00000000000000
Üroloji Polikliniği00000000000000
Üroloji Servisi00000000000033
Üronkoloji Polikliniği00000000000000
Varis Polikliniği00000000000000
Vasküler Girişimsel00000000000000
Yazı İşleri Birimi00000000000000
Yenidoğan Birimi00000000000000
Yenidoğan Yoğun Bakım00000000000033
Toplam00010036211101555598