Sağlık Bilimleri Enstitüsü İdari Personel Dağılımı

UNVANLAR
U1  : Daire Başkanı U7  : Memur
U2  : Şube Müdürü U8  : Bilgisayar İşletmeni
U3  : Enstitü / Fakülte / Yüksekokul Sekreteri U9 : Tekniker
U4  : Şef U10 : Teknisyen
U5  : Mühendis U11 : Hizmetli
U6  : Mimar U12 : Diğer
U13 : Sürekli İşçi

BölümU1U2U3U4U5U6U7U8U9U10U11U12U13Toplam
Anatomi (DK)00000000000000
Anatomi (YL)00000000000000
Beden Eğitimi ve Spor (YL)00000000000000
Beslenme ve Diyetetik (YL)00000000000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (DK)00000000000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)00000000000000
Davranış Nörobilimi (DK)00000000000000
Davranış Nörobilimi (YL)00000000000000
İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)00000000000000
Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)00000000000000
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler (YL)00000000000000
Klinik Norofizyoloji (DK)00000000000000
Klinik Nörofizyoloji (YL)00000000000000
Nöroloyi (YL)00000000000000
Perfüzyon (YL)00000000000000
Tıbbi Biyokimya (YL)00000000000000
Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)00000000000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK)00000000000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)00000000000000
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi (YL)00000000000000
Toplam00000000000000