Ziraat Fakültesi İdari Personel Dağılımı

UNVANLAR
U1  : Daire Başkanı U7  : Memur
U2  : Şube Müdürü U8  : Bilgisayar İşletmeni
U3  : Enstitü / Fakülte / Yüksekokul Sekreteri U9 : Tekniker
U4  : Şef U10 : Teknisyen
U5  : Mühendis U11 : Hizmetli
U6  : Mimar U12 : Diğer
U13 : Sürekli İşçi

BölümU1U2U3U4U5U6U7U8U9U10U11U12U13Toplam
Bahçe Bitkileri00000000000000
Bitki Koruma00000000000000
Biyosistem Mühendisliği00000000000000
Gıda Mühendisliği00000000000000
Tarım Ekonomisi00000000000000
Tarım Makineleri00000000000000
Tarımsal Biyoteknoloji00000000000000
Tarımsal Yapılar ve Sulama00000000000000
Tarla Bitkileri00000000000000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme00000000000000
Ziraat Mühendisliği00000000000000
Zootekni00000000000000
Toplam00000000000000