Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayıları Dağılımı

* Alt Programları bulunan bölümlerin alt program isimleri ve öğrenci sayıları bölümün altında belirtilmiştir.
BölümÖğretim Üyesi SayısıÖğrenci SayısıOran
Anatomi (DK)0140.00
Anatomi (YL)0140.00
Beden Eğitimi ve Spor (YL)0280.00
Beslenme ve Diyetetik (YL)0160.00
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (DK)010.00
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)0120.00
Davranış Nörobilimi (DK)020.00
Davranış Nörobilimi (YL)010.00
İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)0130.00
Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)040.00
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler (YL)000.00
Klinik Norofizyoloji (DK)010.00
Klinik Nörofizyoloji (YL)000.00
Nöroloyi (YL)000.00
Perfüzyon (YL)050.00
Tıbbi Biyokimya (YL)0230.00
Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)070.00
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK)0110.00
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)090.00
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi (YL)010.00
Toplam01620.00