Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayıları Dağılımı

* Alt Programları bulunan bölümlerin alt program isimleri ve öğrenci sayıları bölümün altında belirtilmiştir.
BölümÖğretim Üyesi SayısıÖğrenci SayısıOran
Bahçe Bitkileri1113912.64
Bitki Koruma1222919.08
Biyosistem Mühendisliği231707.39
Gıda Mühendisliği1729117.12
Tarım Ekonomisi920823.11
Tarım Makineleri010.00
Tarımsal Biyoteknoloji713218.86
Tarımsal Yapılar ve Sulama010.00
Tarla Bitkileri1719511.47
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme6172.83
Ziraat Mühendisliği0100.00
Zootekni16452.81
Toplam118143812.19