Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayıları Dağılımı

* Alt Programları bulunan bölümlerin alt program isimleri ve öğrenci sayıları bölümün altında belirtilmiştir.
BölümA.Personel SayısıÖğrenci SayısıOran
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
(Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(263))
826332.88
Spor Yöneticiliği (B)
(Spor Yöneticiliği (p)(172))
517234.40
Toplam1343533.46