Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayıları Dağılımı

* Alt Programları bulunan bölümlerin alt program isimleri ve öğrenci sayıları bölümün altında belirtilmiştir.
BölümA.Personel SayısıÖğrenci SayısıOran
Endüstri Ürünleri Tasarımı100.00
Grafik Tasarım100.00
Mimarlık3366122.00
Peyzaj Mimarlığı932836.44
Resim810012.50
Sinema - Televizyon100.00
Şehir ve Bölge Planlama100.00
Toplam2479433.08