Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayıları Dağılımı

* Alt Programları bulunan bölümlerin alt program isimleri ve öğrenci sayıları bölümün altında belirtilmiştir.
BölümA.Personel SayısıÖğrenci SayısıOran
Acil Hasta Kayıt000.00
Acil Hematoloji Laboratuvarı000.00
Acil Pediatri Servisi000.00
Acil Poliklinik000.00
Acil Röntgen000.00
Acil Servis Kliniği000.00
Acil Tomografi000.00
Adli Tıp000.00
Ağrı Polikliniği000.00
Aile Hekimliği Poliklinik000.00
Aile Planlaması Poliklinik000.00
Akupunktur Polikliniği000.00
Alerji ve Rinit Polikliniği000.00
Algoloji Polikliniği000.00
Algoloji Servisi000.00
Ameliyathane Birimi000.00
Anatomi000.00
Anestezi Polikliniği000.00
Anesteziyoloji Servisi000.00
Anjiyo000.00
Anjiyo Servis000.00
Arşiv Bölümü000.00
Astım Koah Polikliniği (Erişkin Hastalar İçin)000.00
Ayak Hastalıkları ve El Mikro Cerrahisi (Ortopedi)000.00
Ayniyat Birimi000.00
Bacak Damar Hastalıkları Polikliniği000.00
Bel ve Sırt Hastalıkları Polikliniği (Ortopedi)000.00
Beslenme Destek Kurulu000.00
Beslenme Diyet Poliklinik000.00
Beyin Cerrahi Servisi000.00
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım000.00
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği000.00
Bilgi İşlem Birimi000.00
Bilgisayarlı Tomografi000.00
Biyokimya Laboratuvarı000.00
Biyomedikal000.00
Cerrahi Servisi000.00
Cerrahi Yoğun Bakım000.00
Cinsel Terapi ve Aile Terapileri Polikliniği000.00
Compounder000.00
Çalışan Sağlığı Polikliniği000.00
Çamaşırhane Birimi000.00
Çocuk Acil Hasta Kayıt000.00
Çocuk Acil Polikliniği000.00
Çocuk Cerrahisi Polikliniği000.00
Çocuk Cerrahisi Servisi000.00
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi000.00
Çocuk Kardiyolojisi000.00
Çocuk Nefroloji Polikliniği000.00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği000.00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi000.00
Çocuk Ürolojisi Polikliniği000.00
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları000.00
Çocuk Yoğun Bakım000.00
Dahiliye Servis000.00
Dahili Yoğun Bakım000.00
Deneysel Araştırmalar000.00
Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği000.00
Dermatoloji Servisi000.00
Direkt Grafi000.00
Diş Poliklinik000.00
Diyabetik Ayak Polikliniği000.00
Diyabet Poliklinik000.00
Diyaliz000.00
Diyet Polikliniği000.00
Doğumhane000.00
Doğumhane Yenidoğan Servisi000.00
Doppler000.00
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü000.00
Eczane Birimi000.00
Efor Birimi000.00
EKG Odası000.00
El Cerrahisi Polikliniği000.00
Eliza Laboratuvarı000.00
Embriyoloji ve Histoloji Polikliniği000.00
Embriyoloji ve Histoloji Servisi000.00
EMG - EEG Birimi000.00
Endoskopi Birimi000.00
Enfeksiyon Polikliniği000.00
Enfeksiyon Servisi000.00
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Kliniği000.00
Erişkin Acil000.00
Erken Tanı Ünitesi Polikliniği000.00
Farmakoloji Laboratuvarı000.00
Faturalama Birimi000.00
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi000.00
Fizyoloji000.00
Fizyoterapi Ünitesi000.00
Fotokopi000.00
FTR Poliklinik000.00
FTR Romatoloji Polikliniği000.00
FTR Servisi000.00
Gastroenteroloji Polikliniği000.00
Gastro Servisi000.00
Gebe Polikliniği000.00
Genel Cerrahi - Plastik Cerrahi - Göğüs Cerrahi Servisi000.00
Genel Cerrahi Polikliniği000.00
Genel Cerrahi Servisi000.00
Genel Cerrahi Yoğun Bakım000.00
Genel Dahiliye Poliklinik000.00
Genel Pediatri000.00
Genel Yoğun Bakım000.00
Genetik Laboratuvar000.00
Girişimsel Radyoloji Polikliniği000.00
Glokom Poliklinik000.00
Göğüs Cerrahisi Poliklinik000.00
Göğüs Cerrahisi Servisi000.00
Göğüs Hastalıkları Polikliniği000.00
Göğüs Hastalıkları Servisi000.00
Göz Hastalıkları Polikliniği000.00
Göz Hastalıkları Servisi000.00
Günübirlik000.00
Halk Sağlığı000.00
Hasta Hakları Birimi000.00
Hasta Kayıt Birimi000.00
Hastane Müdürü000.00
Hematoloji Laboratuvarı000.00
Hematoloji Poliklinik000.00
Hematoloji Servisi000.00
Hemodiyaliz Laboratuvarı000.00
Hemodiyaliz Ünitesi000.00
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü000.00
Hepatoloji Polikliniği000.00
Hormon Laboratuvarı000.00
İç Hastalıkları Polikliniği000.00
İdrar Kaçırma Polikliniği000.00
İmza Mühür Odası000.00
İnfertilite (Kısırlık) Polikliniği000.00
Jinekoloji Polikliniği000.00
Kadın Hastalıkları Polikliniği000.00
Kadın Hastalıkları Servisi000.00
Kadın Hastalıkları - Üreme Tüp Bebek Servisi000.00
Kalite Birimi000.00
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği000.00
Kalp Damar Cerrahi Servisi000.00
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi000.00
Kan Alma000.00
Kan Bankası Birimi000.00
Kardiyoloji Polikliniği000.00
Kardiyoloji Servisi000.00
KBB - Göz Servisi000.00
KBB Polikliniği000.00
KBB Servisi000.00
Kemoterapi Birimi000.00
Kolorektal Cerrahi Polikliniği000.00
Kontakt Lens000.00
Kontrastlı Tetkikler000.00
Koroner Anjiyografi Servisi000.00
Koroner Anjiyo Ünitesi000.00
Koroner Yoğun Bakım000.00
Kültür Laboratuvarı000.00
KVC Servisi000.00
KVC Yoğun Bakım000.00
Maaş Birimi000.00
Magnetik Rezonans000.00
Mamografi000.00
Medikal Onkoloji Polikliniği000.00
Medikal Onkoloji Servisi000.00
Meme Polikliniği000.00
Menapoz ve İnterfilite Polikliniği000.00
Merkez Laboratuvarı000.00
Mescid000.00
Mikrobiyoloji Laboratuvarı000.00
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı000.00
Multiple Sklerozis Rehabilitasyon Polikliniği000.00
Mutfak000.00
Müdahale Birimi000.00
Nefelometri Laboratuvarı000.00
Nefroloji Polikliniği000.00
Nefroloji Servisi000.00
Nonvasküler Girişimsel000.00
Nöroloji - Beyin Cerrahi Servisi000.00
Nöroloji Polikliniği000.00
Nöroloji Servisi000.00
Nöroonkoloji (Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri) Polikliniği000.00
Nükleer Tıp Polikliniği000.00
Obezite Polikliniği000.00
Obezite ve Diyabet Polikliniği000.00
Odyoloji Birimi000.00
Omurga ve Omurilik Hastalıkları (Boyun, Sırt ve Bel) Polikliniği000.00
Organ Nakli Servisi000.00
Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi000.00
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği000.00
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi000.00
Osteoporoz Polikliniği000.00
Parazitoloji Laboratuvarı000.00
Parazitoloji Polikliniği000.00
Patoloji000.00
Pediatri Cerrahi Polikliniği000.00
Pediatri Endokrin000.00
Pediatri Gastro000.00
Pediatri Hematoloji000.00
Pediatri İntaniye000.00
Pediatrik Diyabet Servisi000.00
Pediatri Klinik Laboratuvarı000.00
Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Çağı Beyin - Omurilik - Sinir Hastalıkları) Polikliniği000.00
Pediatri Nefroloji000.00
Pediatri Nöroloji000.00
Pediatri Onkoloji Hemotoloji Servisi000.00
Pediatri Servisi000.00
Pediatri Yoğun Bakım Servisi000.00
Periton Diyaliz000.00
Personel Özlük000.00
Personel Sorumlusu000.00
Plastik Cerrahi Servisi000.00
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği000.00
Post-Op Yoğun Bakım000.00
Prematüre Yoğun Bakım Servisi000.00
Prostat Hastalıkları, Erkek Sağlığı ve Üreme Polikliniği000.00
Psikiyatri Servisi000.00
Radyasyon Onkoloji Servisi000.00
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik000.00
Radyoloji Anjiyo000.00
Radyoloji-Biyopsi000.00
Radyoloji Raportör000.00
Radyoloji Servisi000.00
Radyoterapi Uygulananlar Polikliniği000.00
Randevu000.00
Reanimasyon Servisi000.00
Reanimasyon Yoğun Bakım000.00
Retina Poliklinik000.00
Riskli Gebe Polikliniği000.00
Romatoloji Kliniği000.00
Romatoloji Polikliniği000.00
Röntgen000.00
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği000.00
Rutin Biyokimya Laboratuvarı000.00
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi200.00
Sağlık Kurulu Birimi000.00
Santral000.00
Satın Alma Birimi000.00
Seroloji Laboratuvarı000.00
Sigara Bırakma Polikliniği000.00
Sterilizasyon Birimi000.00
Süt Çocuğu Servisi000.00
Şaşılık Polikliniği000.00
Teknik İşler ve Atölye000.00
Telefon Randevu000.00
Tetkik Polikliniği000.00
Tıbbi Genetik Polikliniği000.00
Tıbbi Onkoloji Kliniği000.00
Tıbbi Onkoloji Polikliniği000.00
Tıbbi Sarf000.00
TİG000.00
Tiroid Endokrinoloji Polikliniği000.00
Tiroid Endokrinoloji Servisi000.00
Tomografi000.00
Torasik Onkoloji Polikliniği000.00
Tüm İdari Bürolar000.00
Ultrasonografi000.00
Uvea - Behçet Polikliniği000.00
Uyku Bozukluğu Polikliniği000.00
Uyku Laboratuvarı000.00
Ücretli Poliklinik000.00
Üreme Sağlığı Polikliniği000.00
Üriner Sistem Taş Hastalıkları Polikliniği000.00
Üro Dinami Birimi000.00
Üroloji - Dermatoloji - Göğüs Hastalıkları Servisi000.00
Üroloji Polikliniği000.00
Üroloji Servisi000.00
Üronkoloji Polikliniği000.00
Varis Polikliniği000.00
Vasküler Girişimsel000.00
Yazı İşleri Birimi000.00
Yenidoğan Birimi000.00
Yenidoğan Yoğun Bakım000.00
Toplam200.00