Ziraat Fakültesi Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayıları Dağılımı

* Alt Programları bulunan bölümlerin alt program isimleri ve öğrenci sayıları bölümün altında belirtilmiştir.
BölümA.Personel SayısıÖğrenci SayısıOran
Bahçe Bitkileri1213911.58
Bitki Koruma1422916.36
Biyosistem Mühendisliği271706.30
Gıda Mühendisliği2129113.86
Tarım Ekonomisi1220817.33
Tarım Makineleri010.00
Tarımsal Biyoteknoloji1113212.00
Tarımsal Yapılar ve Sulama010.00
Tarla Bitkileri201959.75
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme7172.43
Ziraat Mühendisliği0100.00
Zootekni18452.50
Toplam142143810.13