2019-2020 Akademik Yılı Saray Meslek Yüksekokulu Haftalık Ders Saati Dağılımı

BölümProf.Dr.Doç.Dr.Dr. Öğr. ÜyesiÖğr.Gör.Araş.Gör.DiğerToplam
Dış Ticaret (b)
(Dış Ticaret )
0
(0)
0
(0)
0
(0)
49
(49)
0
(0)
0
(0)
49
Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama
(Tapu ve Kadastro)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
44
(44)
0
(0)
0
(0)
44
Muhasebe ve Vergi
(Muhasebe ve Vergi Uygulamaları)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
48
(48)
0
(0)
0
(0)
48
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü0000000
Tasarım0000000
Yönetim ve Organizasyon
(İşletme Yönetimi)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
50
(50)
0
(0)
0
(0)
50
Toplam00019100191