Tıp Fakültesi Yaş Ortalaması Dağılımı

BölümProf.Dr.Doç.Dr.Dr. Öğr. ÜyesiÖğr.Gör.Araş.Gör.DiğerToplam
Tıp52.8245.6441.330.0028.450.0034.72
Toplam Ort.52.8245.6441.330.0028.450.0034.72