Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Cinsiyet Dağılımı

BölümKadınErkekToplam
Acil Hasta Kayıt000
Acil Hematoloji Laboratuvarı000
Acil Pediatri Servisi000
Acil Poliklinik000
Acil Röntgen000
Acil Servis Kliniği000
Acil Tomografi000
Adli Tıp000
Ağrı Polikliniği000
Aile Hekimliği Poliklinik000
Aile Planlaması Poliklinik000
Akupunktur Polikliniği000
Alerji ve Rinit Polikliniği000
Algoloji Polikliniği000
Algoloji Servisi000
Ameliyathane Birimi000
Anatomi000
Anestezi Polikliniği000
Anesteziyoloji Servisi000
Anjiyo000
Anjiyo Servis000
Arşiv Bölümü000
Astım Koah Polikliniği (Erişkin Hastalar İçin)000
Ayak Hastalıkları ve El Mikro Cerrahisi (Ortopedi)000
Ayniyat Birimi000
Bacak Damar Hastalıkları Polikliniği000
Bel ve Sırt Hastalıkları Polikliniği (Ortopedi)000
Beslenme Destek Kurulu000
Beslenme Diyet Poliklinik000
Beyin Cerrahi Servisi000
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım000
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği000
Bilgi İşlem Birimi000
Bilgisayarlı Tomografi000
Biyokimya Laboratuvarı000
Biyomedikal000
Cerrahi Servisi000
Cerrahi Yoğun Bakım000
Cinsel Terapi ve Aile Terapileri Polikliniği000
Compounder000
Çalışan Sağlığı Polikliniği000
Çamaşırhane Birimi000
Çocuk Acil Hasta Kayıt000
Çocuk Acil Polikliniği000
Çocuk Cerrahisi Polikliniği000
Çocuk Cerrahisi Servisi000
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi000
Çocuk Kardiyolojisi000
Çocuk Nefroloji Polikliniği000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi000
Çocuk Ürolojisi Polikliniği000
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları000
Çocuk Yoğun Bakım000
Dahiliye Servis000
Dahili Yoğun Bakım000
Deneysel Araştırmalar000
Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği000
Dermatoloji Servisi000
Direkt Grafi000
Diş Poliklinik000
Diyabetik Ayak Polikliniği000
Diyabet Poliklinik000
Diyaliz000
Diyet Polikliniği000
Doğumhane000
Doğumhane Yenidoğan Servisi000
Doppler000
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü000
Eczane Birimi000
Efor Birimi000
EKG Odası000
El Cerrahisi Polikliniği000
Eliza Laboratuvarı000
Embriyoloji ve Histoloji Polikliniği000
Embriyoloji ve Histoloji Servisi000
EMG - EEG Birimi000
Endoskopi Birimi000
Enfeksiyon Polikliniği000
Enfeksiyon Servisi000
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Kliniği000
Erişkin Acil000
Erken Tanı Ünitesi Polikliniği000
Farmakoloji Laboratuvarı000
Faturalama Birimi000
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi000
Fizyoloji000
Fizyoterapi Ünitesi000
Fotokopi000
FTR Poliklinik000
FTR Romatoloji Polikliniği000
FTR Servisi000
Gastroenteroloji Polikliniği000
Gastro Servisi000
Gebe Polikliniği000
Genel Cerrahi - Plastik Cerrahi - Göğüs Cerrahi Servisi000
Genel Cerrahi Polikliniği000
Genel Cerrahi Servisi000
Genel Cerrahi Yoğun Bakım000
Genel Dahiliye Poliklinik000
Genel Pediatri000
Genel Yoğun Bakım000
Genetik Laboratuvar000
Girişimsel Radyoloji Polikliniği000
Glokom Poliklinik000
Göğüs Cerrahisi Poliklinik000
Göğüs Cerrahisi Servisi000
Göğüs Hastalıkları Polikliniği000
Göğüs Hastalıkları Servisi000
Göz Hastalıkları Polikliniği000
Göz Hastalıkları Servisi000
Günübirlik000
Halk Sağlığı000
Hasta Hakları Birimi000
Hasta Kayıt Birimi000
Hastane Müdürü000
Hematoloji Laboratuvarı000
Hematoloji Poliklinik000
Hematoloji Servisi000
Hemodiyaliz Laboratuvarı000
Hemodiyaliz Ünitesi000
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü000
Hepatoloji Polikliniği000
Hormon Laboratuvarı000
İç Hastalıkları Polikliniği000
İdrar Kaçırma Polikliniği000
İmza Mühür Odası000
İnfertilite (Kısırlık) Polikliniği000
Jinekoloji Polikliniği000
Kadın Hastalıkları Polikliniği000
Kadın Hastalıkları Servisi000
Kadın Hastalıkları - Üreme Tüp Bebek Servisi000
Kalite Birimi000
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği000
Kalp Damar Cerrahi Servisi000
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi000
Kan Alma000
Kan Bankası Birimi000
Kardiyoloji Polikliniği000
Kardiyoloji Servisi000
KBB - Göz Servisi000
KBB Polikliniği000
KBB Servisi000
Kemoterapi Birimi000
Kolorektal Cerrahi Polikliniği000
Kontakt Lens000
Kontrastlı Tetkikler000
Koroner Anjiyografi Servisi000
Koroner Anjiyo Ünitesi000
Koroner Yoğun Bakım000
Kültür Laboratuvarı000
KVC Servisi000
KVC Yoğun Bakım000
Maaş Birimi000
Magnetik Rezonans000
Mamografi000
Medikal Onkoloji Polikliniği000
Medikal Onkoloji Servisi000
Meme Polikliniği000
Menapoz ve İnterfilite Polikliniği000
Merkez Laboratuvarı000
Mescid000
Mikrobiyoloji Laboratuvarı000
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı000
Multiple Sklerozis Rehabilitasyon Polikliniği000
Mutfak000
Müdahale Birimi000
Nefelometri Laboratuvarı000
Nefroloji Polikliniği000
Nefroloji Servisi000
Nonvasküler Girişimsel000
Nöroloji - Beyin Cerrahi Servisi000
Nöroloji Polikliniği000
Nöroloji Servisi000
Nöroonkoloji (Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri) Polikliniği000
Nükleer Tıp Polikliniği000
Obezite Polikliniği000
Obezite ve Diyabet Polikliniği000
Odyoloji Birimi000
Omurga ve Omurilik Hastalıkları (Boyun, Sırt ve Bel) Polikliniği000
Organ Nakli Servisi000
Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi000
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği000
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi000
Osteoporoz Polikliniği000
Parazitoloji Laboratuvarı000
Parazitoloji Polikliniği000
Patoloji000
Pediatri Cerrahi Polikliniği000
Pediatri Endokrin000
Pediatri Gastro000
Pediatri Hematoloji000
Pediatri İntaniye000
Pediatrik Diyabet Servisi000
Pediatri Klinik Laboratuvarı000
Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Çağı Beyin - Omurilik - Sinir Hastalıkları) Polikliniği000
Pediatri Nefroloji000
Pediatri Nöroloji000
Pediatri Onkoloji Hemotoloji Servisi000
Pediatri Servisi000
Pediatri Yoğun Bakım Servisi000
Periton Diyaliz000
Personel Özlük000
Personel Sorumlusu000
Plastik Cerrahi Servisi000
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği000
Post-Op Yoğun Bakım000
Prematüre Yoğun Bakım Servisi000
Prostat Hastalıkları, Erkek Sağlığı ve Üreme Polikliniği000
Psikiyatri Servisi000
Radyasyon Onkoloji Servisi000
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik000
Radyoloji Anjiyo000
Radyoloji-Biyopsi000
Radyoloji Raportör000
Radyoloji Servisi000
Radyoterapi Uygulananlar Polikliniği000
Randevu000
Reanimasyon Servisi000
Reanimasyon Yoğun Bakım000
Retina Poliklinik000
Riskli Gebe Polikliniği000
Romatoloji Kliniği000
Romatoloji Polikliniği000
Röntgen000
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği000
Rutin Biyokimya Laboratuvarı000
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi112
Sağlık Kurulu Birimi000
Santral000
Satın Alma Birimi000
Seroloji Laboratuvarı000
Sigara Bırakma Polikliniği000
Sterilizasyon Birimi000
Süt Çocuğu Servisi000
Şaşılık Polikliniği000
Teknik İşler ve Atölye000
Telefon Randevu000
Tetkik Polikliniği000
Tıbbi Genetik Polikliniği000
Tıbbi Onkoloji Kliniği000
Tıbbi Onkoloji Polikliniği000
Tıbbi Sarf000
TİG000
Tiroid Endokrinoloji Polikliniği000
Tiroid Endokrinoloji Servisi000
Tomografi000
Torasik Onkoloji Polikliniği000
Tüm İdari Bürolar000
Ultrasonografi000
Uvea - Behçet Polikliniği000
Uyku Bozukluğu Polikliniği000
Uyku Laboratuvarı000
Ücretli Poliklinik000
Üreme Sağlığı Polikliniği000
Üriner Sistem Taş Hastalıkları Polikliniği000
Üro Dinami Birimi000
Üroloji - Dermatoloji - Göğüs Hastalıkları Servisi000
Üroloji Polikliniği000
Üroloji Servisi000
Üronkoloji Polikliniği000
Varis Polikliniği000
Vasküler Girişimsel000
Yazı İşleri Birimi000
Yenidoğan Birimi000
Yenidoğan Yoğun Bakım000
Toplam112