Ziraat Fakültesi
Kitap Bölümlerine Yapılan Atıf Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI2019GeçmişToplam
Bahçe Bitkileri000
Bitki Koruma02828
Biyosistem Mühendisliği044
Gıda Mühendisliği011
Tarım Ekonomisi011
Tarım Makineleri000
Tarımsal Biyoteknoloji000
Tarımsal Yapılar ve Sulama000
Tarla Bitkileri000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme000
Ziraat Mühendisliği000
Zootekni000
Toplam03434

ULUSAL2019GeçmişToplam
Bahçe Bitkileri01717
Bitki Koruma000
Biyosistem Mühendisliği011
Gıda Mühendisliği011
Tarım Ekonomisi000
Tarım Makineleri000
Tarımsal Biyoteknoloji000
Tarımsal Yapılar ve Sulama000
Tarla Bitkileri033
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme044
Ziraat Mühendisliği000
Zootekni011
Toplam02727