Ziraat Fakültesi
Kitaplara Yapılan Atıf Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI2019GeçmişToplam
Bahçe Bitkileri000
Bitki Koruma000
Biyosistem Mühendisliği000
Gıda Mühendisliği000
Tarım Ekonomisi000
Tarım Makineleri000
Tarımsal Biyoteknoloji000
Tarımsal Yapılar ve Sulama000
Tarla Bitkileri000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme000
Ziraat Mühendisliği000
Zootekni000
Toplam000

ULUSAL2019GeçmişToplam
Bahçe Bitkileri01919
Bitki Koruma011
Biyosistem Mühendisliği044
Gıda Mühendisliği022
Tarım Ekonomisi01111
Tarım Makineleri000
Tarımsal Biyoteknoloji000
Tarımsal Yapılar ve Sulama033
Tarla Bitkileri000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme055
Ziraat Mühendisliği000
Zootekni011
Toplam04646