Ziraat Fakültesi
Diğer Dergilerdeki Atıf Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI2019GeçmişToplam
Bahçe Bitkileri000
Bitki Koruma000
Biyosistem Mühendisliği000
Gıda Mühendisliği000
Tarım Ekonomisi000
Tarım Makineleri000
Tarımsal Biyoteknoloji000
Tarımsal Yapılar ve Sulama000
Tarla Bitkileri000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme000
Ziraat Mühendisliği000
Zootekni000
Toplam000

ULUSAL2019GeçmişToplam
Bahçe Bitkileri000
Bitki Koruma000
Biyosistem Mühendisliği000
Gıda Mühendisliği000
Tarım Ekonomisi000
Tarım Makineleri000
Tarımsal Biyoteknoloji000
Tarımsal Yapılar ve Sulama011
Tarla Bitkileri000
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme000
Ziraat Mühendisliği000
Zootekni000
Toplam011