Gıda İşleme
SSCI,SCI,AHCI İndeksli Dergilerdeki Yayınlara Yapılan Atıf Sayıları Dağılımı

(*) Kurumdan ayrılan/emekli olan akademisyenler
(**) 2015 itibari ile girilmiş YÖKSİS verilerini içerir.
ULUSLARARASI2019GeçmişToplam
Doç. Dr. HAKİME HÜLYA ORAK0129129
Öğr. Gör. Dr. AYSEL İÇÖZ000
Öğr. Gör. CEVDET ARITAŞI000
Dr. Öğr. Üyesi HASAN METE000
Dr. Öğr. Üyesi SERAP KAYIŞOĞLU055
Toplam0134134

ULUSAL2019GeçmişToplam
Doç. Dr. HAKİME HÜLYA ORAK000
Öğr. Gör. Dr. AYSEL İÇÖZ000
Öğr. Gör. CEVDET ARITAŞI000
Dr. Öğr. Üyesi HASAN METE000
Dr. Öğr. Üyesi SERAP KAYIŞOĞLU000
Toplam000