Sağlık Bilimleri Enstitüsü
SSCI,SCI,AHCI İndeksli Dergilerdeki Yayınlara Yapılan Atıf Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI2018GeçmişToplam
Anatomi (DK)000
Anatomi (YL)000
Beden Eğitimi ve Spor (YL)000
Beslenme ve Diyetetik (YL)000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DK000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)000
Davranış Nörobilimi (DK)000
Davranış Nörobilimi (YL)000
Histoloji ve Embriyoloji (YL)000
İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)000
Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)000
Klinik Norofizyoloji (DK)000
Klinik Nörofizyoloji (YL)000
Nöroloyi (YL)000
Perfüzyon (YL)000
Tıbbi Biyokimya (DK)000
Tıbbi Biyokimya (YL)000
Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK)000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)000
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi 000
Toplam000

ULUSAL2018GeçmişToplam
Anatomi (DK)000
Anatomi (YL)000
Beden Eğitimi ve Spor (YL)000
Beslenme ve Diyetetik (YL)000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DK000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)000
Davranış Nörobilimi (DK)000
Davranış Nörobilimi (YL)000
Histoloji ve Embriyoloji (YL)000
İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)000
Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)000
Klinik Norofizyoloji (DK)000
Klinik Nörofizyoloji (YL)000
Nöroloyi (YL)000
Perfüzyon (YL)000
Tıbbi Biyokimya (DK)000
Tıbbi Biyokimya (YL)000
Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK)000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)000
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi 000
Toplam000