Sağlık Bilimleri Enstitüsü Türlere Göre Atıf Sayıları Dağılımı


M1: SSCI,SCI,AHCI indeksli dergilerdeki atıflar
M2: Diğer hakemli dergilerdeki atıflar
M3: Diğer dergilerdeki atıflar

ULUSLARARASIM1M2M3Kitap atıflarıKitap bölümü atıflarıBildiri atıflarıToplam
Anatomi (DK)0000000
Anatomi (YL)0000000
Beden Eğitimi ve Spor (YL)0000000
Beslenme ve Diyetetik (YL)0000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (DK)0000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)0000000
Davranış Nörobilimi (DK)0000000
Davranış Nörobilimi (YL)0000000
İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)0000000
Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)0000000
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler (YL)0000000
Klinik Norofizyoloji (DK)0000000
Klinik Nörofizyoloji (YL)0000000
Nöroloyi (YL)0000000
Perfüzyon (YL)0000000
Tıbbi Biyokimya (YL)0000000
Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)0000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK)0000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)0000000
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi (YL)0000000
Toplam0000000

ULUSALM1M2M3Kitap atıflarıKitap bölümü atıflarıBildiri atıflarıToplam
Anatomi (DK)0000000
Anatomi (YL)0000000
Beden Eğitimi ve Spor (YL)0000000
Beslenme ve Diyetetik (YL)0000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (DK)0000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)0000000
Davranış Nörobilimi (DK)0000000
Davranış Nörobilimi (YL)0000000
İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)0000000
Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)0000000
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler (YL)0000000
Klinik Norofizyoloji (DK)0000000
Klinik Nörofizyoloji (YL)0000000
Nöroloyi (YL)0000000
Perfüzyon (YL)0000000
Tıbbi Biyokimya (YL)0000000
Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)0000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK)0000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)0000000
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi (YL)0000000
Toplam0000000