Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20202019201820172016GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ022791030
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0000033
DİĞER022333444
Toplam04410124777
ULUSAL20202019201820172016GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)0531113172204
BAP081493175137
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)079172669128
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)031442335
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)01212511
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ000131317
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ09244141213328
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)01630105271396818
DİĞER151233428
Toplam154951923949701706
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.