Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20192018201720162015GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ12792829
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0000303
DİĞER023313342
Toplam14101264174
ULUSAL20192018201720162015GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)43101511163206
BAP7128291260128
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)1917262941123
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)214415834
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)02125010
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ002221016
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ321424237178323
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)1129106272202192812
DİĞER39031319
Toplam31861903953146551671
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.