Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20202019201820172016GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ022791939
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0000033
DİĞER031333545
Toplam05310125787
ULUSAL20202019201820172016GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)0631113293326
BAP010131036107176
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)0911182878144
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)031562944
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)01222512
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ000141419
TÜBA PROJESİ0000022
TÜBİTAK PROJESİ010234747270397
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)02032107275494928
DİĞER161323530
Toplam1659820341412972078
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.