Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20192018201720162015GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ02692726
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0000303
DİĞER023313241
Toplam0491263970
ULUSAL20192018201720162015GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)03101511165204
BAP088311258117
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)0617252838114
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)003415729
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)02127012
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ001231016
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ019414138175314
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)024100266199189778
DİĞER07031314
Toplam0691813893146451598
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.