Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20192018201720162015GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ12792728
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0000303
DİĞER023313342
Toplam14101264073
ULUSAL20192018201720162015GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)32101511164205
BAP2118301258121
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)0817252838116
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)214515734
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)02125010
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ001231016
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ020404238176316
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)326103271200189792
DİĞER28031317
Toplam12781843953136451627
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.