Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20192018201720162015GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ02692726
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0000303
DİĞER023313241
Toplam0491263970
ULUSAL20192018201720162015GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)3291511164204
BAP298301258119
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)0617252838114
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)103415730
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)02125010
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ001231016
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ019424138176316
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)126102270200189788
DİĞER18031316
Toplam8721833923136451613
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.