Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20202019201820172016GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ022791030
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0000033
DİĞER012333443
Toplam03410124776
ULUSAL20202019201820172016GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)0531014173205
BAP081493176138
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)039172669124
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)021442334
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)01212511
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ000131216
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ07234141213325
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)01430105270393812
DİĞER04913421
Toplam044911893949681686
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.