Resim Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

(*) Kurumdan ayrılan/emekli olan akademisyenler
(* Yayın sayıları dağılımı Kurum İçi Yayınlar baz alınarak yapılmıştır.)
NKÜ Dışı: Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yaptığı tarihler dışındaki yapılan yayın sayıları
ULUSLARARASITek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Prof. MELİHAT TÜZÜN11131000251.60
Doç. Dr. MUSTAFA CEVAT ATALAY23365000641.72
Doç. DALİLA ÖZBAY1300000131.00
Araş. Gör. BİGE GÜRSES1103000142.14
Araş. Gör. ENİS MALİK DURAN00000000.00
Dr. Öğr. Üyesi BURÇİN ERDİ ES63000091.33
Dr. Öğr. Üyesi MAHPEYKER YÖNSEL1160000171.35
Dr. Öğr. Üyesi ZEKİYE ASLIHAN ÖZTÜRK00000000.00
Toplam656890001421.61
ULUSALTek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Prof. MELİHAT TÜZÜN40000041.00
Doç. Dr. MUSTAFA CEVAT ATALAY16000071.86
Doç. DALİLA ÖZBAY20000021.00
Araş. Gör. BİGE GÜRSES00000000.00
Araş. Gör. ENİS MALİK DURAN00000000.00
Dr. Öğr. Üyesi BURÇİN ERDİ ES10000011.00
Dr. Öğr. Üyesi MAHPEYKER YÖNSEL20000021.00
Dr. Öğr. Üyesi ZEKİYE ASLIHAN ÖZTÜRK00000000.00
Toplam1060000161.38