Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASITek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Çalgı Eğitimi661000131.62
Toplam661000131.62
ULUSALTek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Çalgı Eğitimi20000021.00
Toplam20000021.00
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki yayınları baz alınmıştır.