Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASITek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi3149523524192103.26
Spor Yöneticiliği (B)16253932891293.23
Toplam4774916732283393.25
ULUSALTek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi1378702372.46
Spor Yöneticiliği (B)024412133.77
Toplam139121114502.80
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki yayınları baz alınmıştır.