İlahiyat Fakültesi Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASITek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Felsefe ve Din Bilimleri 4830000511.06
İlahiyat11000021.50
Toplam4940000531.08
ULUSALTek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Felsefe ve Din Bilimleri 1820100211.24
İlahiyat10000011.00
Toplam1920100221.23
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki yayınları baz alınmıştır.