Yabancı Diller Yüksekokulu Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASITek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Hazırlık584937111191.71
Mütercim-Tercümanlık00000000.00
Toplam584937111191.71
ULUSALTek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Hazırlık660111152.27
Mütercim-Tercümanlık00000000.00
Toplam660111152.27
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki yayınları baz alınmıştır.