Muratlı Meslek Yüksekokulu Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASITek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Finans Bankacılık ve Sigortacılık00000000.00
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri016310113.36
Muhasebe ve Vergi374000142.07
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 00000000.00
Yönetim ve Organizasyon00000000.00
Toplam3810310252.64
ULUSALTek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Finans Bankacılık ve Sigortacılık00000000.00
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri01500062.83
Muhasebe ve Vergi20400062.33
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 00000000.00
Yönetim ve Organizasyon00000000.00
Toplam219000122.58
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki yayınları baz alınmıştır.