Çorlu Mühendislik Fakültesi Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASITek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Bilgisayar Mühendisliği33455123751642.77
Biyomedikal Mühendisliği252010736712.58
Çevre Mühendisliği341111028446354123.40
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği8344119211052.77
Endüstri Mühendisliği819191000562.55
İnşaat Mühendisliği37523718731542.47
Makine Mühendisliği2160975927132773.19
Tekstil Mühendisliği70113754024343563.03
Toplam2364544322601169715953.02
ULUSALTek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Bilgisayar Mühendisliği10156330372.30
Biyomedikal Mühendisliği34200091.89
Çevre Mühendisliği173833241041262.91
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği31616310392.56
Endüstri Mühendisliği01120043.25
İnşaat Mühendisliği243512520782.05
Makine Mühendisliği713171153563.05
Tekstil Mühendisliği27299400691.86
Toplam9115196522174182.49
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki yayınları baz alınmıştır.