Ziraat Fakültesi Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASITek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Bahçe Bitkileri40103584115122692.77
Bitki Koruma32136755347283713.23
Biyosistem Mühendisliği5918422112456617053.22
Gıda Mühendisliği5118622914082877753.45
Tarım Ekonomisi65144864833133892.70
Tarım Makineleri00000000.00
Tarımsal Biyoteknoloji2550624321332343.60
Tarımsal Yapılar ve Sulama21616921463.00
Tarla Bitkileri491299711658665153.65
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme3167546653453163.92
Ziraat Mühendisliği00000000.00
Zootekni1976169155121916314.13
Toplam3731091106779548843742513.45
ULUSALTek Yazarlı2 Yazarlı3 Yazarlı4 Yazarlı5 Yazarlı6 ve Üzeri YazarlıToplamOrt.Yazar Sayısı
Bahçe Bitkileri29794736762042.74
Bitki Koruma3510236261762222.66
Biyosistem Mühendisliği79165866622394572.90
Gıda Mühendisliği5713098551963652.64
Tarım Ekonomisi97752713692272.11
Tarım Makineleri00000000.00
Tarımsal Biyoteknoloji1619121018663.27
Tarımsal Yapılar ve Sulama393300182.33
Tarla Bitkileri82103803910243382.78
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1043361512181343.39
Ziraat Mühendisliği00000000.00
Zootekni2263494229212263.40
Toplam43078847430512313722572.81
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki yayınları baz alınmıştır.