Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tipine Göre Personel Dağılımı

BölümSözleşmeli PersonelŞirket Personeliİşkur PersoneliTaşeron PersonelTemizlik PersoneliToplam
Acil Hasta Kayıt01100011
Acil Hematoloji Laboratuvarı000000
Acil Pediatri Servisi000000
Acil Poliklinik010001
Acil Röntgen100001
Acil Servis Kliniği440008
Acil Tomografi200002
Adli Tıp010001
Ağrı Polikliniği000000
Aile Hekimliği Poliklinik000000
Aile Planlaması Poliklinik000000
Akupunktur Polikliniği000000
Alerji ve Rinit Polikliniği000000
Algoloji Polikliniği010001
Algoloji Servisi000000
Ameliyathane Birimi7400011
Anatomi000000
Anestezi Polikliniği000000
Anesteziyoloji Servisi000000
Anjiyo020002
Anjiyo Servis210003
Arşiv Bölümü010001
Astım Koah Polikliniği (Erişkin Hastalar İçin)000000
Ayak Hastalıkları ve El Mikro Cerrahisi (Ortopedi)000000
Ayniyat Birimi020002
Bacak Damar Hastalıkları Polikliniği000000
Bel ve Sırt Hastalıkları Polikliniği (Ortopedi)000000
Beslenme Destek Kurulu000000
Beslenme Diyet Poliklinik000000
Beyin Cerrahi Servisi010001
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım000000
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği010001
Bilgi İşlem Birimi030003
Bilgisayarlı Tomografi000000
Biyokimya Laboratuvarı000000
Biyomedikal000000
Cerrahi Servisi100001
Cerrahi Yoğun Bakım200002
Cinsel Terapi ve Aile Terapileri Polikliniği000000
Compounder000000
Çalışan Sağlığı Polikliniği000000
Çamaşırhane Birimi000000
Çocuk Acil Hasta Kayıt070007
Çocuk Acil Polikliniği000000
Çocuk Cerrahisi Polikliniği000000
Çocuk Cerrahisi Servisi000000
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi000000
Çocuk Kardiyolojisi000000
Çocuk Nefroloji Polikliniği000000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği030003
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi300003
Çocuk Ürolojisi Polikliniği000000
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları010001
Çocuk Yoğun Bakım200002
Dahiliye Servis320005
Dahili Yoğun Bakım210003
Deneysel Araştırmalar000000
Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği010001
Dermatoloji Servisi000000
Direkt Grafi000000
Diş Poliklinik000000
Diyabetik Ayak Polikliniği000000
Diyabet Poliklinik000000
Diyaliz000000
Diyet Polikliniği000000
Doğumhane300003
Doğumhane Yenidoğan Servisi110002
Doppler000000
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü01000010
Eczane Birimi040004
Efor Birimi000000
EKG Odası010001
El Cerrahisi Polikliniği000000
Eliza Laboratuvarı000000
Embriyoloji ve Histoloji Polikliniği000000
Embriyoloji ve Histoloji Servisi000000
EMG - EEG Birimi000000
Endoskopi Birimi000000
Enfeksiyon Polikliniği000000
Enfeksiyon Servisi110002
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Kliniği000000
Erişkin Acil000000
Erken Tanı Ünitesi Polikliniği000000
Farmakoloji Laboratuvarı000000
Faturalama Birimi080008
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi010001
Fizyoloji000000
Fizyoterapi Ünitesi000000
Fotokopi020002
FTR Poliklinik020002
FTR Romatoloji Polikliniği000000
FTR Servisi100001
Gastroenteroloji Polikliniği010001
Gastro Servisi000000
Gebe Polikliniği000000
Genel Cerrahi - Plastik Cerrahi - Göğüs Cerrahi Servisi000000
Genel Cerrahi Polikliniği010001
Genel Cerrahi Servisi310004
Genel Cerrahi Yoğun Bakım000000
Genel Dahiliye Poliklinik000000
Genel Pediatri000000
Genel Yoğun Bakım000000
Genetik Laboratuvar000000
Girişimsel Radyoloji Polikliniği000000
Glokom Poliklinik000000
Göğüs Cerrahisi Poliklinik010001
Göğüs Cerrahisi Servisi000000
Göğüs Hastalıkları Polikliniği010001
Göğüs Hastalıkları Servisi000000
Göz Hastalıkları Polikliniği040004
Göz Hastalıkları Servisi000000
Günübirlik200002
Halk Sağlığı000000
Hasta Hakları Birimi010001
Hasta Kayıt Birimi01000010
Hastane Müdürü000000
Hematoloji Laboratuvarı000000
Hematoloji Poliklinik020002
Hematoloji Servisi000000
Hemodiyaliz Laboratuvarı000000
Hemodiyaliz Ünitesi000000
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü100001
Hepatoloji Polikliniği000000
Hormon Laboratuvarı000000
İç Hastalıkları Polikliniği020002
İdrar Kaçırma Polikliniği000000
İmza Mühür Odası010001
İnfertilite (Kısırlık) Polikliniği000000
Jinekoloji Polikliniği200002
Kadın Hastalıkları Polikliniği030003
Kadın Hastalıkları Servisi000000
Kadın Hastalıkları - Üreme Tüp Bebek Servisi000000
Kalite Birimi020002
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği010001
Kalp Damar Cerrahi Servisi010001
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi000000
Kan Alma030003
Kan Bankası Birimi110002
Kardiyoloji Polikliniği020002
Kardiyoloji Servisi010001
KBB - Göz Servisi310004
KBB Polikliniği010001
KBB Servisi100001
Kemoterapi Birimi000000
Kolorektal Cerrahi Polikliniği000000
Kontakt Lens000000
Kontrastlı Tetkikler000000
Koroner Anjiyografi Servisi000000
Koroner Anjiyo Ünitesi000000
Koroner Yoğun Bakım300003
Kültür Laboratuvarı000000
KVC Servisi100001
KVC Yoğun Bakım410005
Maaş Birimi000000
Magnetik Rezonans000000
Mamografi000000
Medikal Onkoloji Polikliniği000000
Medikal Onkoloji Servisi000000
Meme Polikliniği010001
Menapoz ve İnterfilite Polikliniği000000
Merkez Laboratuvarı000000
Mescid000000
Mikrobiyoloji Laboratuvarı020002
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı000000
Multiple Sklerozis Rehabilitasyon Polikliniği000000
Mutfak000000
Müdahale Birimi010001
Nefelometri Laboratuvarı000000
Nefroloji Polikliniği000000
Nefroloji Servisi000000
Nonvasküler Girişimsel000000
Nöroloji - Beyin Cerrahi Servisi010001
Nöroloji Polikliniği020002
Nöroloji Servisi100001
Nöroonkoloji (Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri) Polikliniği000000
Nükleer Tıp Polikliniği000000
Obezite Polikliniği000000
Obezite ve Diyabet Polikliniği000000
Odyoloji Birimi000000
Omurga ve Omurilik Hastalıkları (Boyun, Sırt ve Bel) Polikliniği000000
Organ Nakli Servisi000000
Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi000000
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği020002
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi300003
Osteoporoz Polikliniği000000
Parazitoloji Laboratuvarı000000
Parazitoloji Polikliniği000000
Patoloji040004
Pediatri Cerrahi Polikliniği000000
Pediatri Endokrin000000
Pediatri Gastro000000
Pediatri Hematoloji000000
Pediatri İntaniye000000
Pediatrik Diyabet Servisi000000
Pediatri Klinik Laboratuvarı000000
Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Çağı Beyin - Omurilik - Sinir Hastalıkları) Polikliniği000000
Pediatri Nefroloji000000
Pediatri Nöroloji000000
Pediatri Onkoloji Hemotoloji Servisi000000
Pediatri Servisi000000
Pediatri Yoğun Bakım Servisi000000
Periton Diyaliz000000
Personel Özlük010001
Personel Sorumlusu020002
Plastik Cerrahi Servisi000000
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği010001
Post-Op Yoğun Bakım510006
Prematüre Yoğun Bakım Servisi000000
Prostat Hastalıkları, Erkek Sağlığı ve Üreme Polikliniği000000
Psikiyatri Servisi220004
Radyasyon Onkoloji Servisi000000
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik000000
Radyoloji Anjiyo000000
Radyoloji-Biyopsi010001
Radyoloji Raportör020002
Radyoloji Servisi110002
Radyoterapi Uygulananlar Polikliniği000000
Randevu010001
Reanimasyon Servisi000000
Reanimasyon Yoğun Bakım610007
Retina Poliklinik000000
Riskli Gebe Polikliniği000000
Romatoloji Kliniği000000
Romatoloji Polikliniği010001
Röntgen100001
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği000000
Rutin Biyokimya Laboratuvarı000000
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi62190016241
Sağlık Kurulu Birimi020002
Santral000000
Satın Alma Birimi010001
Seroloji Laboratuvarı000000
Sigara Bırakma Polikliniği000000
Sterilizasyon Birimi000000
Süt Çocuğu Servisi000000
Şaşılık Polikliniği000000
Teknik İşler ve Atölye080008
Telefon Randevu030003
Tetkik Polikliniği000000
Tıbbi Genetik Polikliniği000000
Tıbbi Onkoloji Kliniği000000
Tıbbi Onkoloji Polikliniği020002
Tıbbi Sarf010001
TİG010001
Tiroid Endokrinoloji Polikliniği020002
Tiroid Endokrinoloji Servisi000000
Tomografi100001
Torasik Onkoloji Polikliniği000000
Tüm İdari Bürolar000000
Ultrasonografi010001
Uvea - Behçet Polikliniği000000
Uyku Bozukluğu Polikliniği040004
Uyku Laboratuvarı000000
Ücretli Poliklinik020002
Üreme Sağlığı Polikliniği000000
Üriner Sistem Taş Hastalıkları Polikliniği000000
Üro Dinami Birimi000000
Üroloji - Dermatoloji - Göğüs Hastalıkları Servisi010001
Üroloji Polikliniği020002
Üroloji Servisi100001
Üronkoloji Polikliniği000000
Varis Polikliniği000000
Vasküler Girişimsel000000
Yazı İşleri Birimi010001
Yenidoğan Birimi100001
Yenidoğan Yoğun Bakım000000
Toplam843970016497