İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tipine Göre Personel Dağılımı

BölümSözleşmeli PersonelŞirket Personeliİşkur PersoneliTaşeron PersonelTemizlik PersoneliToplam
Çalışma Ekonomisi000000
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri000000
Devletler Hukuku000000
Ekonometri 000000
Endüstri İlişkileri000000
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat000000
İktisat000000
İktisat Tarihi000000
İktisat Teorisi000000
İnsan Kaynakları Yönetimi000000
İşletme 000000
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku000000
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı000000
Maliye000000
Maliye Anabilim Dalı000000
Muhasebe ve Finansman000000
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi000000
Siyasi Tarih000000
Sosyal Politika 000000
Ticaret Hukuku000000
Uluslararası İlişkiler000000
Uluslararası İlişkiler000000
Üretim Yönetimi ve Pazarlama000000
Yönetim ve Organizasyon 000000
Toplam000000