Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari Personel Dağılımı

UNVANLAR
U1  : Daire Başkanı U7  : Memur
U2  : Şube Müdürü U8  : Bilgisayar İşletmeni
U3  : Enstitü / Fakülte / Yüksekokul Sekreteri U9 : Tekniker
U4  : Şef U10 : Teknisyen
U5  : Mühendis U11 : Hizmetli
U6  : Mimar U12 : Diğer

BölümU1U2U3U4U5U6U7U8U9U10U11U12Toplam
Acil Hasta Kayıt0000000000000
Acil Hematoloji Laboratuvarı0000000000000
Acil Pediatri Servisi0000000000000
Acil Poliklinik0000000000000
Acil Röntgen0000001040005
Acil Servis Kliniği000000000001313
Acil Tomografi0000000041005
Adli Tıp0000000000000
Ağrı Polikliniği0000000000000
Aile Hekimliği Poliklinik0000000000000
Aile Planlaması Poliklinik0000000000000
Akupunktur Polikliniği0000000000000
Alerji ve Rinit Polikliniği0000000000000
Algoloji Polikliniği0000000000000
Algoloji Servisi0000000000000
Ameliyathane Birimi000000004302936
Anatomi0000000000000
Anestezi Polikliniği0000000000000
Anesteziyoloji Servisi0000000000000
Anjiyo0000000011002
Anjiyo Servis0000000000066
Arşiv Bölümü0000000000000
Astım Koah Polikliniği (Erişkin Hastalar İçin)0000000000000
Ayak Hastalıkları ve El Mikro Cerrahisi (Ortopedi)0000000000000
Ayniyat Birimi0000000000000
Bacak Damar Hastalıkları Polikliniği0000000000000
Bel ve Sırt Hastalıkları Polikliniği (Ortopedi)0000000000000
Beslenme Destek Kurulu0000000000000
Beslenme Diyet Poliklinik0000000000000
Beyin Cerrahi Servisi0000000000000
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım0000000000000
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği0000000000000
Bilgi İşlem Birimi0000000000000
Bilgisayarlı Tomografi0000000000000
Biyokimya Laboratuvarı0000000000022
Biyomedikal0000000010001
Cerrahi Servisi0000000000011
Cerrahi Yoğun Bakım0000000000044
Cinsel Terapi ve Aile Terapileri Polikliniği0000000000000
Compounder0000000000000
Çalışan Sağlığı Polikliniği0000000000000
Çamaşırhane Birimi0000000000000
Çocuk Acil Hasta Kayıt0000000000000
Çocuk Acil Polikliniği0000000000033
Çocuk Cerrahisi Polikliniği0000000000000
Çocuk Cerrahisi Servisi0000000000000
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi0000000000011
Çocuk Kardiyolojisi0000000000000
Çocuk Nefroloji Polikliniği0000000000000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği0000000000000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi0000000000066
Çocuk Ürolojisi Polikliniği0000000000000
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları0000000000000
Çocuk Yoğun Bakım0000000000055
Dahiliye Servis000000000001212
Dahili Yoğun Bakım0000000000044
Deneysel Araştırmalar0000000000000
Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği0000000000000
Dermatoloji Servisi0000000000000
Direkt Grafi0000000000000
Diş Poliklinik0000000000000
Diyabetik Ayak Polikliniği0000000000000
Diyabet Poliklinik0000000000000
Diyaliz0000000000033
Diyet Polikliniği0000000000000
Doğumhane0000000000099
Doğumhane Yenidoğan Servisi0000000000011
Doppler0000000000000
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü0000000000000
Eczane Birimi0000000000000
Efor Birimi0000000000011
EKG Odası0000000000022
El Cerrahisi Polikliniği0000000000000
Eliza Laboratuvarı0000000000000
Embriyoloji ve Histoloji Polikliniği0000000000000
Embriyoloji ve Histoloji Servisi0000000000000
EMG - EEG Birimi0000000000000
Endoskopi Birimi0000000000011
Enfeksiyon Polikliniği0000000000011
Enfeksiyon Servisi0000000000055
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Kliniği0000000000000
Erişkin Acil0000000000000
Erken Tanı Ünitesi Polikliniği0000000000000
Farmakoloji Laboratuvarı0000000000000
Faturalama Birimi0000000000000
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi0000000000000
Fizyoloji0000000000000
Fizyoterapi Ünitesi0000000000000
Fotokopi0000000000000
FTR Poliklinik0000000000000
FTR Romatoloji Polikliniği0000000000000
FTR Servisi0000000020057
Gastroenteroloji Polikliniği0000000000000
Gastro Servisi0000000000000
Gebe Polikliniği0000000000000
Genel Cerrahi - Plastik Cerrahi - Göğüs Cerrahi Servisi0000000000000
Genel Cerrahi Polikliniği0000000000000
Genel Cerrahi Servisi0000000000044
Genel Cerrahi Yoğun Bakım0000000000000
Genel Dahiliye Poliklinik0000000000000
Genel Pediatri0000000000000
Genel Yoğun Bakım0000000000000
Genetik Laboratuvar0000000001001
Girişimsel Radyoloji Polikliniği0000000000000
Glokom Poliklinik0000000000000
Göğüs Cerrahisi Poliklinik0000000000000
Göğüs Cerrahisi Servisi0000000000000
Göğüs Hastalıkları Polikliniği0000000000000
Göğüs Hastalıkları Servisi0000000000000
Göz Hastalıkları Polikliniği0000000000000
Göz Hastalıkları Servisi0000000000011
Günübirlik0000000000022
Halk Sağlığı0000000000000
Hasta Hakları Birimi0000000000000
Hasta Kayıt Birimi0000000000000
Hastane Müdürü0000000000000
Hematoloji Laboratuvarı0000000000011
Hematoloji Poliklinik0000000000000
Hematoloji Servisi0000000000000
Hemodiyaliz Laboratuvarı0000000000000
Hemodiyaliz Ünitesi0000000000000
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü0000000000000
Hepatoloji Polikliniği0000000000000
Hormon Laboratuvarı0000000000000
İç Hastalıkları Polikliniği0000000000000
İdrar Kaçırma Polikliniği0000000000000
İmza Mühür Odası0000000000000
İnfertilite (Kısırlık) Polikliniği0000000000000
Jinekoloji Polikliniği0000000000044
Kadın Hastalıkları Polikliniği0000000000011
Kadın Hastalıkları Servisi0000000000000
Kadın Hastalıkları - Üreme Tüp Bebek Servisi0000000000000
Kalite Birimi0000000010001
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği0000000000000
Kalp Damar Cerrahi Servisi0000000000000
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi0000000000000
Kan Alma0000000000033
Kan Bankası Birimi0000000000055
Kardiyoloji Polikliniği0000000000000
Kardiyoloji Servisi0000000000000
KBB - Göz Servisi0000000000033
KBB Polikliniği0000000000000
KBB Servisi0000000000033
Kemoterapi Birimi0000000000011
Kolorektal Cerrahi Polikliniği0000000000000
Kontakt Lens0000000000000
Kontrastlı Tetkikler0000000000000
Koroner Anjiyografi Servisi0000000000000
Koroner Anjiyo Ünitesi0000000000000
Koroner Yoğun Bakım0000000000077
Kültür Laboratuvarı0000000000000
KVC Servisi0000000000066
KVC Yoğun Bakım0000000000077
Maaş Birimi0000000000000
Magnetik Rezonans0000000000000
Mamografi0000000011002
Medikal Onkoloji Polikliniği0000000000000
Medikal Onkoloji Servisi0000000000000
Meme Polikliniği0000000000000
Menapoz ve İnterfilite Polikliniği0000000000000
Merkez Laboratuvarı0000000000000
Mescid0000000000000
Mikrobiyoloji Laboratuvarı0000000000033
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı0000000000000
Multiple Sklerozis Rehabilitasyon Polikliniği0000000000000
Mutfak0000000000000
Müdahale Birimi0000000000011
Nefelometri Laboratuvarı0000000000000
Nefroloji Polikliniği0000000000000
Nefroloji Servisi0000000000000
Nonvasküler Girişimsel0000000000000
Nöroloji - Beyin Cerrahi Servisi0000000000000
Nöroloji Polikliniği0000000000011
Nöroloji Servisi0000000000033
Nöroonkoloji (Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri) Polikliniği0000000000000
Nükleer Tıp Polikliniği0000000000000
Obezite Polikliniği0000000000000
Obezite ve Diyabet Polikliniği0000000000000
Odyoloji Birimi0000000000000
Omurga ve Omurilik Hastalıkları (Boyun, Sırt ve Bel) Polikliniği0000000000000
Organ Nakli Servisi0000000000000
Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi0000000000000
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği0000000000000
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi0000000000066
Osteoporoz Polikliniği0000000000000
Parazitoloji Laboratuvarı0000000000000
Parazitoloji Polikliniği0000000000000
Patoloji0000000000000
Pediatri Cerrahi Polikliniği0000000000000
Pediatri Endokrin0000000000000
Pediatri Gastro0000000000000
Pediatri Hematoloji0000000000000
Pediatri İntaniye0000000000000
Pediatrik Diyabet Servisi0000000000000
Pediatri Klinik Laboratuvarı0000000000000
Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Çağı Beyin - Omurilik - Sinir Hastalıkları) Polikliniği0000000000000
Pediatri Nefroloji0000000000000
Pediatri Nöroloji0000000000000
Pediatri Onkoloji Hemotoloji Servisi0000000000000
Pediatri Servisi0000000000000
Pediatri Yoğun Bakım Servisi0000000000000
Periton Diyaliz0000000000000
Personel Özlük0000000000000
Personel Sorumlusu0000000000000
Plastik Cerrahi Servisi0000000000000
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği0000000000000
Post-Op Yoğun Bakım0000000000088
Prematüre Yoğun Bakım Servisi0000000000000
Proje Ofisi Koordinatörlüğü0000001000001
Prostat Hastalıkları, Erkek Sağlığı ve Üreme Polikliniği0000000000000
Psikiyatri Servisi0000000000033
Radyasyon Onkoloji Servisi0000000000000
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik0000000000000
Radyoloji Anjiyo0000000000000
Radyoloji-Biyopsi0000000000000
Radyoloji Raportör0000000000000
Radyoloji Servisi0000000010001
Radyoterapi Uygulananlar Polikliniği0000000000000
Randevu0000000000000
Reanimasyon Servisi0000000000000
Reanimasyon Yoğun Bakım000000001001011
Retina Poliklinik0000000000000
Riskli Gebe Polikliniği0000000000000
Romatoloji Kliniği0000000000000
Romatoloji Polikliniği0000000000000
Röntgen0000000012003
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği0000000000000
Rutin Biyokimya Laboratuvarı0000000000000
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi000100332224356
Sağlık Kurulu Birimi0000000000000
Santral0000000000000
Satın Alma Birimi0000000000000
Seroloji Laboratuvarı0000000000000
Sigara Bırakma Polikliniği0000000000000
Sterilizasyon Birimi0000000000000
Süt Çocuğu Servisi0000000000000
Şaşılık Polikliniği0000000000000
Teknik İşler ve Atölye0000000000000
Telefon Randevu0000000000000
Tetkik Polikliniği0000000000000
Tıbbi Genetik Polikliniği0000000000000
Tıbbi Onkoloji Kliniği0000000000000
Tıbbi Onkoloji Polikliniği0000000000000
Tıbbi Sarf0000001000001
TİG0000000000000
Tiroid Endokrinoloji Polikliniği0000000000011
Tiroid Endokrinoloji Servisi0000000000000
Tomografi0000000011002
Torasik Onkoloji Polikliniği0000000000000
Tüm İdari Bürolar0000000000000
Ultrasonografi0000000000000
Uvea - Behçet Polikliniği0000000000000
Uyku Bozukluğu Polikliniği0000000000000
Uyku Laboratuvarı0000000000000
Ücretli Poliklinik0000000000000
Üreme Sağlığı Polikliniği0000000000000
Üriner Sistem Taş Hastalıkları Polikliniği0000000000000
Üro Dinami Birimi0000000000011
Üroloji - Dermatoloji - Göğüs Hastalıkları Servisi0000000000000
Üroloji Polikliniği0000000000000
Üroloji Servisi0000000000055
Üronkoloji Polikliniği0000000000000
Varis Polikliniği0000000000000
Vasküler Girişimsel0000000000000
Yazı İşleri Birimi0000000000000
Yenidoğan Birimi0000000000000
Yenidoğan Yoğun Bakım0000000000022
Toplam0001006324122249297