Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari Personel Dağılımı

UNVANLAR
U1  : Daire Başkanı U7  : Memur
U2  : Şube Müdürü U8  : Bilgisayar İşletmeni
U3  : Enstitü / Fakülte / Yüksekokul Sekreteri U9 : Tekniker
U4  : Şef U10 : Teknisyen
U5  : Mühendis U11 : Hizmetli
U6  : Mimar U12 : Diğer
U13 : Sürekli İşçi

BölümU1U2U3U4U5U6U7U8U9U10U11U12U13Toplam
Acil Hasta Kayıt0000000000110011
Acil Hematoloji Laboratuvarı00000000000000
Acil Pediatri Servisi00000000000000
Acil Poliklinik00000000001001
Acil Röntgen00000000500005
Acil Servis Kliniği000000000040711
Acil Tomografi00000000410005
Adli Tıp00000000001001
Ağrı Polikliniği00000000000000
Aile Hekimliği Poliklinik00000000000000
Aile Planlaması Poliklinik00000000000000
Akupunktur Polikliniği00000000000000
Alerji ve Rinit Polikliniği00000000000000
Algoloji Polikliniği00000000001001
Algoloji Servisi00000000000000
Ameliyathane Birimi0000001042402132
Anatomi00000000000000
Anestezi Polikliniği00000000000000
Anesteziyoloji Servisi00000000000000
Anjiyo00000000112004
Anjiyo Servis00000000001023
Arşiv Bölümü00000000001001
Astım Koah Polikliniği (Erişkin Hastalar İçin)00000000000000
Ayak Hastalıkları ve El Mikro Cerrahisi (Ortopedi)00000000000000
Ayniyat Birimi00000000002002
Bacak Damar Hastalıkları Polikliniği00000000000000
Bel ve Sırt Hastalıkları Polikliniği (Ortopedi)00000000000000
Beslenme Destek Kurulu00000000000000
Beslenme Diyet Poliklinik00000000000000
Beyin Cerrahi Servisi00000000001001
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım00000000000000
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği00000000001001
Bilgi İşlem Birimi00000000007007
Bilgisayarlı Tomografi00000000000000
Biyokimya Laboratuvarı00000000000022
Biyomedikal00000000100001
Cerrahi Servisi00000000000011
Cerrahi Yoğun Bakım00000000000022
Cinsel Terapi ve Aile Terapileri Polikliniği00000000000000
Compounder00000000000000
Çalışan Sağlığı Polikliniği00000000000000
Çamaşırhane Birimi00000000000000
Çocuk Acil Hasta Kayıt00000000007007
Çocuk Acil Polikliniği00000000000011
Çocuk Cerrahisi Polikliniği00000000000000
Çocuk Cerrahisi Servisi00000000000000
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi00000000000000
Çocuk Kardiyolojisi00000000000000
Çocuk Nefroloji Polikliniği00000000000000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği00000000003003
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi00000000000022
Çocuk Ürolojisi Polikliniği00000000000000
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları00000000001001
Çocuk Yoğun Bakım00000000000011
Dahiliye Servis00000000002057
Dahili Yoğun Bakım00000000001045
Deneysel Araştırmalar00000000000000
Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği00000000001001
Dermatoloji Servisi00000000000000
Direkt Grafi00000000000000
Diş Poliklinik00000000000000
Diyabetik Ayak Polikliniği00000000000000
Diyabet Poliklinik00000000000000
Diyaliz00000000001012
Diyet Polikliniği00000000000000
Doğumhane00000000000066
Doğumhane Yenidoğan Servisi00000000001001
Doppler00000000000000
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü000000000090110
Eczane Birimi00000000004004
Efor Birimi00000000000011
EKG Odası00000000001001
El Cerrahisi Polikliniği00000000000000
Eliza Laboratuvarı00000000000000
Embriyoloji ve Histoloji Polikliniği00000000000000
Embriyoloji ve Histoloji Servisi00000000000000
EMG - EEG Birimi00000000002002
Endoskopi Birimi00000000001012
Enfeksiyon Polikliniği00000000000011
Enfeksiyon Servisi00000000001023
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Kliniği00000000000000
Erişkin Acil00000000000000
Erken Tanı Ünitesi Polikliniği00000000000000
Farmakoloji Laboratuvarı00000000000000
Faturalama Birimi00000000008008
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi00000000001001
Fizyoloji00000000000000
Fizyoterapi Ünitesi00000000000000
Fotokopi00000000002002
FTR Poliklinik00000000002002
FTR Romatoloji Polikliniği00000000000000
FTR Servisi00000000201047
Gastroenteroloji Polikliniği00000000001001
Gastro Servisi00000000000000
Gebe Polikliniği00000000000000
Genel Cerrahi - Plastik Cerrahi - Göğüs Cerrahi Servisi00000000000000
Genel Cerrahi Polikliniği00000000001001
Genel Cerrahi Servisi00000000001034
Genel Cerrahi Yoğun Bakım00000000000000
Genel Dahiliye Poliklinik00000000000000
Genel Pediatri00000000000000
Genel Yoğun Bakım00000000000000
Genetik Laboratuvar00000000010001
Girişimsel Radyoloji Polikliniği00000000000000
Glokom Poliklinik00000000000000
Göğüs Cerrahisi Poliklinik00000000001001
Göğüs Cerrahisi Servisi00000000000000
Göğüs Hastalıkları Polikliniği00000000001001
Göğüs Hastalıkları Servisi00000000000000
Göz Hastalıkları Polikliniği00000000004004
Göz Hastalıkları Servisi00000000000000
Günübirlik00000000000022
Halk Sağlığı00000000000000
Hasta Hakları Birimi00000000001001
Hasta Kayıt Birimi0000000000100010
Hastane Müdürü00000000000000
Hematoloji Laboratuvarı00000000000011
Hematoloji Poliklinik00000000002002
Hematoloji Servisi00000000000000
Hemodiyaliz Laboratuvarı00000000000000
Hemodiyaliz Ünitesi00000000000000
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü00000000000000
Hepatoloji Polikliniği00000000000000
Hormon Laboratuvarı00000000000000
İç Hastalıkları Polikliniği00000000002002
İdrar Kaçırma Polikliniği00000000000000
İmza Mühür Odası00000000001001
İnfertilite (Kısırlık) Polikliniği00000000000000
Jinekoloji Polikliniği00000000000022
Kadın Hastalıkları Polikliniği00000000003014
Kadın Hastalıkları Servisi00000000000000
Kadın Hastalıkları - Üreme Tüp Bebek Servisi00000000000000
Kalite Birimi00000000100012
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği00000000001001
Kalp Damar Cerrahi Servisi00000000001001
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi00000000000000
Kan Alma00000000003036
Kan Bankası Birimi00000000001045
Kardiyoloji Polikliniği00000000002002
Kardiyoloji Servisi00000000001001
KBB - Göz Servisi00000000001001
KBB Polikliniği00000000001001
KBB Servisi00000000000011
Kemoterapi Birimi00000000000011
Kolorektal Cerrahi Polikliniği00000000000000
Kontakt Lens00000000000000
Kontrastlı Tetkikler00000000000000
Koroner Anjiyografi Servisi00000000000000
Koroner Anjiyo Ünitesi00000000000000
Koroner Yoğun Bakım00000000000044
Kültür Laboratuvarı00000000000000
KVC Servisi00000000000022
KVC Yoğun Bakım00000000001045
Maaş Birimi00000000000000
Magnetik Rezonans00000000000000
Mamografi00000000110002
Medikal Onkoloji Polikliniği00000000000000
Medikal Onkoloji Servisi00000000000000
Meme Polikliniği00000000001001
Menapoz ve İnterfilite Polikliniği00000000000000
Merkez Laboratuvarı00000000000000
Mescid00000000000000
Mikrobiyoloji Laboratuvarı00000000003036
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı00000000000000
Multiple Sklerozis Rehabilitasyon Polikliniği00000000000000
Mutfak00000000000000
Müdahale Birimi00000000001012
Nefelometri Laboratuvarı00000000000000
Nefroloji Polikliniği00000000000000
Nefroloji Servisi00000000000000
Nonvasküler Girişimsel00000000000000
Nöroloji - Beyin Cerrahi Servisi00000000001001
Nöroloji Polikliniği00000000002013
Nöroloji Servisi00000000000011
Nöroonkoloji (Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri) Polikliniği00000000000000
Nükleer Tıp Polikliniği00000000000000
Obezite Polikliniği00000000000000
Obezite ve Diyabet Polikliniği00000000000000
Odyoloji Birimi00000000000000
Omurga ve Omurilik Hastalıkları (Boyun, Sırt ve Bel) Polikliniği00000000000000
Organ Nakli Servisi00000000000000
Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi00000000000000
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği00000000002002
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi00000000000033
Osteoporoz Polikliniği00000000000000
Parazitoloji Laboratuvarı00000000000000
Parazitoloji Polikliniği00000000000000
Patoloji00000000005005
Pediatri Cerrahi Polikliniği00000000000000
Pediatri Endokrin00000000000000
Pediatri Gastro00000000000000
Pediatri Hematoloji00000000000000
Pediatri İntaniye00000000000000
Pediatrik Diyabet Servisi00000000000000
Pediatri Klinik Laboratuvarı00000000000000
Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Çağı Beyin - Omurilik - Sinir Hastalıkları) Polikliniği00000000000000
Pediatri Nefroloji00000000000000
Pediatri Nöroloji00000000000000
Pediatri Onkoloji Hemotoloji Servisi00000000000000
Pediatri Servisi00000000000000
Pediatri Yoğun Bakım Servisi00000000000000
Periton Diyaliz00000000000000
Personel Özlük00000000001001
Personel Sorumlusu00000000001012
Plastik Cerrahi Servisi00000000000000
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği00000000001001
Post-Op Yoğun Bakım00000000001056
Prematüre Yoğun Bakım Servisi00000000000000
Proje Ofisi Koordinatörlüğü00000010000001
Prostat Hastalıkları, Erkek Sağlığı ve Üreme Polikliniği00000000000000
Psikiyatri Servisi00000000001034
Radyasyon Onkoloji Servisi00000000000000
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik00000000000000
Radyoloji Anjiyo00000000000000
Radyoloji-Biyopsi00000000001001
Radyoloji Raportör00000000002002
Radyoloji Servisi00000000101002
Radyoterapi Uygulananlar Polikliniği00000000000000
Randevu00000000001001
Reanimasyon Servisi00000000000000
Reanimasyon Yoğun Bakım00000000101057
Retina Poliklinik00000000000000
Riskli Gebe Polikliniği00000000000000
Romatoloji Kliniği00000000000000
Romatoloji Polikliniği00000000001001
Röntgen00000000120003
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği00000000000000
Rutin Biyokimya Laboratuvarı00000000000000
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi00010015422913275
Sağlık Kurulu Birimi00000000002002
Santral00000000000011
Satın Alma Birimi00000000001001
Seroloji Laboratuvarı00000000000000
Sigara Bırakma Polikliniği00000000000000
Sterilizasyon Birimi00000000001001
Süt Çocuğu Servisi00000000000000
Şaşılık Polikliniği00000000000000
Teknik İşler ve Atölye0000000000200020
Telefon Randevu00000000003003
Tetkik Polikliniği00000000000000
Tıbbi Genetik Polikliniği00000000000000
Tıbbi Onkoloji Kliniği00000000000000
Tıbbi Onkoloji Polikliniği00000000002002
Tıbbi Sarf00000010001002
TİG00000000002002
Tiroid Endokrinoloji Polikliniği00000000002013
Tiroid Endokrinoloji Servisi00000000000000
Tomografi00000000110002
Torasik Onkoloji Polikliniği00000000000000
Tüm İdari Bürolar00000000000000
Ultrasonografi00000000001001
Uvea - Behçet Polikliniği00000000000000
Uyku Bozukluğu Polikliniği00000000003014
Uyku Laboratuvarı00000000000000
Ücretli Poliklinik00000000002002
Üreme Sağlığı Polikliniği00000000000000
Üriner Sistem Taş Hastalıkları Polikliniği00000000000000
Üro Dinami Birimi00000000000000
Üroloji - Dermatoloji - Göğüs Hastalıkları Servisi00000000001001
Üroloji Polikliniği00000000002002
Üroloji Servisi00000000000022
Üronkoloji Polikliniği00000000000000
Varis Polikliniği00000000000000
Vasküler Girişimsel00000000000000
Yazı İşleri Birimi00000000001001
Yenidoğan Birimi00000000000000
Yenidoğan Yoğun Bakım00000000000000
Toplam0001004527112261154429