Hukuk Fakültesi Akademik Personel Dağılımı

BölümProf.Dr.Doç.Dr.Yrd.Doç.Dr.Öğr.Gör.Araş.Gör.UzmanOkutmanDiğerToplam
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı000000000
Ceza ve Ceza Muhakamesi Hukuku Anabilim Dalı000000000
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı000000000
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı000000000
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı000000000
İdare Hukuku Anabilim Dalı000000000
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı000000000
Kamu Hukuku Bölümü000010001
Mali Hukuk Anabilim Dalı000000000
Medeni Hukuk Anabilim Dalı 000000000
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı000000000
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı000000000
Özel Hukuk Bölümü000020002
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı000000000
Toplam000030003