Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Akademik Personel Dağılımı

BölümProf.Dr.Doç.Dr.Yrd.Doç.Dr.Öğr.Gör.Araş.Gör.UzmanOkutmanDiğerToplam
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi003210006
Spor Yöneticiliği (B)002010003
Toplam005220009