Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Akademik Personel Dağılımı

BölümProf.Dr.Doç.Dr.Dr. Öğr. ÜyesiÖğr.Gör.Araş.Gör.UzmanOkutmanDiğerToplam
Acil Hasta Kayıt000000000
Acil Hematoloji Laboratuvarı000000000
Acil Pediatri Servisi000000011
Acil Poliklinik000000000
Acil Röntgen000000000
Acil Servis Kliniği000000022
Acil Tomografi000000000
Adli Tıp000000000
Ağrı Polikliniği000000000
Aile Hekimliği Poliklinik000000000
Aile Planlaması Poliklinik000000000
Akupunktur Polikliniği000000000
Alerji ve Rinit Polikliniği000000000
Algoloji Polikliniği000000000
Algoloji Servisi000000000
Ameliyathane Birimi000000022
Anatomi000000000
Anestezi Polikliniği000000000
Anesteziyoloji Servisi000000000
Anjiyo000000000
Anjiyo Servis000000000
Arşiv Bölümü000000000
Astım Koah Polikliniği (Erişkin Hastalar İçin)000000000
Ayak Hastalıkları ve El Mikro Cerrahisi (Ortopedi)000000000
Ayniyat Birimi000000000
Bacak Damar Hastalıkları Polikliniği000000000
Bel ve Sırt Hastalıkları Polikliniği (Ortopedi)000000000
Beslenme Destek Kurulu000000000
Beslenme Diyet Poliklinik000000000
Beyin Cerrahi Servisi000000000
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım000000000
Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği000000000
Bilgi İşlem Birimi000000000
Bilgisayarlı Tomografi000000000
Biyokimya Laboratuvarı000000000
Biyomedikal000000000
Cerrahi Servisi000000000
Cerrahi Yoğun Bakım000000000
Cinsel Terapi ve Aile Terapileri Polikliniği000000000
Compounder000000000
Çalışan Sağlığı Polikliniği000000000
Çamaşırhane Birimi000000000
Çocuk Acil Hasta Kayıt000000000
Çocuk Acil Polikliniği000000000
Çocuk Cerrahisi Polikliniği000000000
Çocuk Cerrahisi Servisi000000000
Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi000000000
Çocuk Kardiyolojisi000000000
Çocuk Nefroloji Polikliniği000000000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği000000000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi000000000
Çocuk Ürolojisi Polikliniği000000000
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları000000000
Çocuk Yoğun Bakım000000011
Dahiliye Servis000000011
Dahili Yoğun Bakım000000033
Deneysel Araştırmalar000000000
Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği000000000
Dermatoloji Servisi000000000
Direkt Grafi000000000
Diş Poliklinik000000000
Diyabetik Ayak Polikliniği000000000
Diyabet Poliklinik000000000
Diyaliz000000000
Diyet Polikliniği000000000
Doğumhane000000000
Doğumhane Yenidoğan Servisi000000000
Doppler000000000
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü000000000
Eczane Birimi000000000
Efor Birimi000000000
EKG Odası000000000
El Cerrahisi Polikliniği000000000
Eliza Laboratuvarı000000000
Embriyoloji ve Histoloji Polikliniği000000000
Embriyoloji ve Histoloji Servisi000000000
EMG - EEG Birimi000000000
Endoskopi Birimi000000000
Enfeksiyon Polikliniği000000000
Enfeksiyon Servisi000000022
Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Kliniği000000000
Erişkin Acil000000000
Erken Tanı Ünitesi Polikliniği000000000
Farmakoloji Laboratuvarı000000000
Faturalama Birimi000000000
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi000000000
Fizyoloji000000000
Fizyoterapi Ünitesi000000000
Fotokopi000000000
FTR Poliklinik000000000
FTR Romatoloji Polikliniği000000000
FTR Servisi000000000
Gastroenteroloji Polikliniği000000000
Gastro Servisi000000000
Gebe Polikliniği000000000
Genel Cerrahi - Plastik Cerrahi - Göğüs Cerrahi Servisi000000000
Genel Cerrahi Polikliniği000000000
Genel Cerrahi Servisi000000000
Genel Cerrahi Yoğun Bakım000000000
Genel Dahiliye Poliklinik000000000
Genel Pediatri000000000
Genel Yoğun Bakım000000000
Genetik Laboratuvar000000000
Girişimsel Radyoloji Polikliniği000000000
Glokom Poliklinik000000000
Göğüs Cerrahisi Poliklinik000000000
Göğüs Cerrahisi Servisi000000000
Göğüs Hastalıkları Polikliniği000000000
Göğüs Hastalıkları Servisi000000000
Göz Hastalıkları Polikliniği000000000
Göz Hastalıkları Servisi000000000
Günübirlik000000000
Halk Sağlığı000000000
Hasta Hakları Birimi000000000
Hasta Kayıt Birimi000000000
Hastane Müdürü000000000
Hematoloji Laboratuvarı000000000
Hematoloji Poliklinik000000000
Hematoloji Servisi000000000
Hemodiyaliz Laboratuvarı000000000
Hemodiyaliz Ünitesi000000000
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü000000000
Hepatoloji Polikliniği000000000
Hormon Laboratuvarı000000000
İç Hastalıkları Polikliniği000000000
İdrar Kaçırma Polikliniği000000000
İmza Mühür Odası000000000
İnfertilite (Kısırlık) Polikliniği000000000
Jinekoloji Polikliniği000000011
Kadın Hastalıkları Polikliniği000000000
Kadın Hastalıkları Servisi000000000
Kadın Hastalıkları - Üreme Tüp Bebek Servisi000000000
Kalite Birimi000000000
Kalp Damar Cerrahi Polikliniği000000000
Kalp Damar Cerrahi Servisi000000000
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi000000000
Kan Alma000000000
Kan Bankası Birimi000000000
Kardiyoloji Polikliniği000000000
Kardiyoloji Servisi000000000
KBB - Göz Servisi000000000
KBB Polikliniği000000000
KBB Servisi000000022
Kemoterapi Birimi000000000
Kolorektal Cerrahi Polikliniği000000000
Kontakt Lens000000000
Kontrastlı Tetkikler000000000
Koroner Anjiyografi Servisi000000000
Koroner Anjiyo Ünitesi000000000
Koroner Yoğun Bakım000000022
Kültür Laboratuvarı000000000
KVC Servisi000000033
KVC Yoğun Bakım000000000
Maaş Birimi000000000
Magnetik Rezonans000000000
Mamografi000000000
Medikal Onkoloji Polikliniği000000000
Medikal Onkoloji Servisi000000000
Meme Polikliniği000000000
Menapoz ve İnterfilite Polikliniği000000000
Merkez Laboratuvarı000000000
Mescid000000000
Mikrobiyoloji Laboratuvarı000000000
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı000000000
Multiple Sklerozis Rehabilitasyon Polikliniği000000000
Mutfak000000000
Müdahale Birimi000000000
Nefelometri Laboratuvarı000000000
Nefroloji Polikliniği000000000
Nefroloji Servisi000000000
Nonvasküler Girişimsel000000000
Nöroloji - Beyin Cerrahi Servisi000000000
Nöroloji Polikliniği000000000
Nöroloji Servisi000000011
Nöroonkoloji (Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri) Polikliniği000000000
Nükleer Tıp Polikliniği000000000
Obezite Polikliniği000000000
Obezite ve Diyabet Polikliniği000000000
Odyoloji Birimi000000000
Omurga ve Omurilik Hastalıkları (Boyun, Sırt ve Bel) Polikliniği000000000
Organ Nakli Servisi000000000
Organ Nakli Yoğun Bakım Ünitesi000000000
Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği000000000
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi000000000
Osteoporoz Polikliniği000000000
Parazitoloji Laboratuvarı000000000
Parazitoloji Polikliniği000000000
Patoloji000000000
Pediatri Cerrahi Polikliniği000000000
Pediatri Endokrin000000000
Pediatri Gastro000000000
Pediatri Hematoloji000000000
Pediatri İntaniye000000000
Pediatrik Diyabet Servisi000000000
Pediatri Klinik Laboratuvarı000000000
Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Çağı Beyin - Omurilik - Sinir Hastalıkları) Polikliniği000000000
Pediatri Nefroloji000000000
Pediatri Nöroloji000000000
Pediatri Onkoloji Hemotoloji Servisi000000000
Pediatri Servisi000000000
Pediatri Yoğun Bakım Servisi000000000
Periton Diyaliz000000000
Personel Özlük000000000
Personel Sorumlusu000000000
Plastik Cerrahi Servisi000000000
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği000000000
Post-Op Yoğun Bakım000000011
Prematüre Yoğun Bakım Servisi000000000
Prostat Hastalıkları, Erkek Sağlığı ve Üreme Polikliniği000000000
Psikiyatri Servisi000000000
Radyasyon Onkoloji Servisi000000000
Radyasyon Onkolojisi Poliklinik000000000
Radyoloji Anjiyo000000000
Radyoloji-Biyopsi000000000
Radyoloji Raportör000000000
Radyoloji Servisi000000000
Radyoterapi Uygulananlar Polikliniği000000000
Randevu000000000
Reanimasyon Servisi000000000
Reanimasyon Yoğun Bakım000000000
Retina Poliklinik000000000
Riskli Gebe Polikliniği000000000
Romatoloji Kliniği000000000
Romatoloji Polikliniği000000000
Röntgen000000000
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği000000000
Rutin Biyokimya Laboratuvarı000000000
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi000110002
Sağlık Kurulu Birimi000000000
Santral000000000
Satın Alma Birimi000000000
Seroloji Laboratuvarı000000000
Sigara Bırakma Polikliniği000000000
Sterilizasyon Birimi000000000
Süt Çocuğu Servisi000000000
Şaşılık Polikliniği000000000
Teknik İşler ve Atölye000000000
Telefon Randevu000000000
Tetkik Polikliniği000000000
Tıbbi Genetik Polikliniği000000000
Tıbbi Onkoloji Kliniği000000000
Tıbbi Onkoloji Polikliniği000000000
Tıbbi Sarf000000000
TİG000000000
Tiroid Endokrinoloji Polikliniği000000000
Tiroid Endokrinoloji Servisi000000000
Tomografi000000000
Torasik Onkoloji Polikliniği000000000
Tüm İdari Bürolar000000000
Ultrasonografi000000000
Uvea - Behçet Polikliniği000000000
Uyku Bozukluğu Polikliniği000000000
Uyku Laboratuvarı000000000
Ücretli Poliklinik000000000
Üreme Sağlığı Polikliniği000000000
Üriner Sistem Taş Hastalıkları Polikliniği000000000
Üro Dinami Birimi000000000
Üroloji - Dermatoloji - Göğüs Hastalıkları Servisi000000000
Üroloji Polikliniği000010001
Üroloji Servisi000000022
Üronkoloji Polikliniği000000000
Varis Polikliniği000000000
Vasküler Girişimsel000000000
Yazı İşleri Birimi000000000
Yenidoğan Birimi000000000
Yenidoğan Yoğun Bakım000000000
Toplam00012002427