Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Personel Dağılımı

BölümProf.Dr.Doç.Dr.Dr. Öğr. ÜyesiÖğr.Gör.Araş.Gör.UzmanOkutmanDiğerToplam
Anatomi (DK)000000000
Anatomi (YL)000000000
Beden Eğitimi ve Spor 000000000
Beslenme ve Diyetetik (YL)000000000
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL)000000000
Davranış Nörobilimi (DK)000000000
Histoloji ve Embriyoloji000000000
İç Hastalıkları Hemşireliği (YL)000000000
Kardiyovasküler Fizyoloji (YL)000000000
Klinik Norofizyolosi (DK)000000000
Klinik Nörofizyoloji (YL)000000000
Nöroloyi 000000000
Perfüzyon000000000
Tıbbi Biyokimya (DK)000000000
Tıbbi Biyokimya (YL)000000000
Tıbbi Mikrobiyoloji (YL)000000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji000000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK)000000000
Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL)000000000
Toplam000000000