Durumlarına Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASITamamlananDevam EdenErtelenenBeklemedeToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ19100029
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)00000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)10001
DİĞER3640040
Toplam56140070
ULUSALTamamlananDevam EdenErtelenenBeklemedeToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)2052800233
BAP991300112
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)80120193
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)2940033
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)950014
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ1410015
TÜBA PROJESİ00000
TÜBİTAK PROJESİ2525012305
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)6177400691
DİĞER50005
Toplam1310187131501
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri baz alınmıştır.