Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20182017201620152014GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ37920627
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0003003
DİĞER024152739
Toplam3913653369
ULUSAL20182017201620152014GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)310151115150204
BAP692910847109
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)0172529236109
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)034151528
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)11270011
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ01236416
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ1637404630146315
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)179626519851136763
DİĞER0031026
Toplam431743853201135261561
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.