Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20182017201620152014GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ07920624
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0001001
DİĞER024142738
Toplam0913443363
ULUSAL20182017201620152014GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)37131114158206
BAP1103210746106
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)0172527236107
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)034151528
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)01270010
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ00336416
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ236404428138288
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)48525819750138732
DİĞER0031026
Toplam101593803151085271499
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.