Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20172016201520142013GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ28301418
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0010001
DİĞER041512536
Toplam2125522955
ULUSAL20172016201520142013GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)115161519141207
BAP234106113194
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)02525132579
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)441601429
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)0270009
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ01362214
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ140362418115234
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)42321844722102591
DİĞER0210025
Toplam1235529899764221262
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.