Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20172016201520142013GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ28301418
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0010001
DİĞER041512536
Toplam2125522955
ULUSAL20172016201520142013GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)215161519141208
BAP234116113296
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)02525132579
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)441601429
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)0270009
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ01362214
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ440362418114236
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)42331844722102592
DİĞER0210025
Toplam1635629999764221268
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.