Yıl Bazında Türlere Göre Proje Sayıları Dağılımı

ULUSLARARASI20182017201620152014GeçmişToplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ07910623
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)0000000
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)0003003
DİĞER024142738
Toplam0913543364
ULUSAL20182017201620152014GeçmişToplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)3713915151198
BAP2112910746105
Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)0162527236106
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)034141527
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)01270010
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ00336416
TÜBA PROJESİ0000000
TÜBİTAK PROJESİ235404427139287
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)68726419650135738
DİĞER0031127
Toplam131603833111095181494
* Akademisyenlerin üniversitemizde görev yaptığı süreç içerisindeki projeleri (tamamlanmış) baz alınmıştır.